ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne »
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3 18,90zł

Redaktorzy: Paweł Wiech, Monika Binkowska-Bury

ISBN: 978-83-7996-268-6

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 196

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI: Wstęp, Anna Bartosiewicz, Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz, Recepta pielęgniarska: opinie pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, Anna Bednarek, Lucia Dimunova, Jana Rakova, Violetta Mianowana, Karolina Bednarek, Ocena bólu u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, Anna Fąfara, Marzena Trąd, Stosowanie przymusu bezpośredniego przez personel medyczny u chorych psychicznie w procesie hospitalizacji, Krzysztof Fudali, Barbara Gugała, Wybrane problemy opiekuńcze rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie, Agnieszka Grochulska, Małgorzata Lesińska-Sawicka, Rola pielęgniarki w prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych, Anna Grzebień, Sylwia Durlej-Kot, Jan Juzwiszyn, Edyta Ośmiałowska, Dariusz Janczak, Opieka pielęgniarska nad pacjentem w podeszłym wieku leczonym chirurgicznie z powodu raka płuca na podstawie klasyfikacji ICNP, Anna Krawiec, Angelika Ciupińska, Filip Osuchowski, Samoocena zespołów bólowych dolnej części kręgosłupa pracowników sezonowych farm w Szkocji i Niemczech, Małgorzata Lesińska-Sawicka, Agnieszka Grochulska, Ewelina Kochana, Pacjent odmienny kulturowo – jego potrzeby i oczekiwania, Iwona Malinowska-Lipień, Agnieszka Powązka, Maciej Machaczka, Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek hematologicznych, Renata Mroczkowska, Gabriela Ptaszek, Barbara Stołecka, Karina Wawros, Lucyna Graf, Mariola Śleziona, Bogusława Serzysko, Piotr Jerzy Gurowiec, Wpływ edukacji zdrowotnej w okresie wczesnej adolescencji na niwelowanie ryzykownych zachowań zdrowotnych, psychospołecznych i behawioralnych u dorosłych z wrodzoną wadą serca, Anna Pieniążek, Joanna Woś, Joanna Błajda, Edyta Barnaś, Analiza porównawcza doświadczeń z odbytego porodu przez rodzące w XX i XXI wieku, Małgorzata Nagórska, Dagmara Fuksa, Dorota Bassara-Nowak, Katarzyna Wardak, Wiedza i postawy studentów kierunków medycznych na temat transplantacji narządów, Magdalena Siry, Zdzisława Chmiel, Teoretyczne założenia a praktyczna opieka pielęgniarska nad pacjentem żywionym pozajelitowo – studium przypadku, Natasza Tobiasz-Kałkun, Józef Ryżko, Szkodliwe praktyki medycyny niekonwencjonalnej na przykładzie samoleczenia zaparć u kobiet w ciąży w regionie Podkarpacia, Wojciech Antoni Turski, Marta Bańka, Stosunek polskich studentów wobec osób niepełnosprawnych, Anna Woźnica, Dorota Gutkowska, Wiedza pielęgniarek na temat wybranych zagrożeń zawodowych w ich miejscu pracy, Izabela Wróblewska, Małgorzata Dziechciaż, Zuzanna Wróblewska, Jerzy Błaszczuk, Opieka pielęgniarska sprawowana nad osobami w podeszłym wieku na przykładzie Niemiec, Austrii i Francji, Jolanta Wytrzęś, Barbara Gugała, Nietrzymanie moczu jako problem obciążający emocjonalnie

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Dziecko wiejskie podkarpackie
Dziecko wiejskie podkarpackie
Dwie dekady lokalnego bezrobocia (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu)
Dwie dekady lokalnego bezrobocia (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu)
Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 9
Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 9
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej
Zdrowie publiczne, cz. 3: Leki a zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
Zdrowie publiczne, cz. 3: Leki a zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
Płaszczyzny rozwoju województwa podkarpackiego w latach 1999–2011
Płaszczyzny rozwoju województwa podkarpackiego w latach 1999–2011
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
System ochrony praw człowieka w RP
System ochrony praw człowieka w RP
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl