ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne i Nauki o zdrowiu »
Propozycja zakresów normatywnych dla wskaźników wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp dzieci w wieku 3 lat 17,85zł

Autor: Ewa Puszczałowska-Lizis

ISBN: 978-83-7996-561-8

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 140

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 17,85 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Od autorki

1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie

1.2. Zarys anatomii stopy

1.2.1. Kości i stawy

1.2.2. Więzadła i mięśnie

1.2.3. Inne

1.3. Rozwój kończyn dolnych w ontogenezie

1.3.1. Okres prenatalny

1.3.2. Okres postnatalny

1.4. Przegląd metod badania stóp

2. Cel pracy

2.1. Uzasadnienie wyboru tematu

2.2. Cel pracy, pytania i hipotezy badawcze

3. Materiał i metody badań

3.1. Materiał badań

3.2. Metody badań

3.2.1. Organizacja badań

3.2.2. Pomiary cech somatycznych

3.2.3. Badanie stóp

3.2.4. Badanie ustawienia stępu

3.2.5. Badanie ustawienia kolan

3.3. Metody statystycznego opracowania wyników

4. Wyniki

4.1. Cechy somatyczne 3-letnich dziewcząt i chłopców wyodrębnionych w podgrupy kwartalne

4.2. Długość i szerokość stóp 3-letnich dziewcząt i chłopców wyodrębnionych

w podgrupy kwartalne

4.3. Wysklepienie podłużne stóp 3-letnich dziewcząt i chłopców wyodrębnionych w podgrupy kwartalne

4.4. Wysklepienie poprzeczne stóp 3-letnich dziewcząt i chłopców wyodrębnionych w podgrupy kwartalne

4.5. Ustawienie palucha i V palca stóp 3-letnich dziewcząt i chłopców wyodrębnionych w podgrupy kwartalne

4.6. Ustawienie stępu u 3-letnich dziewcząt i chłopców wyodrębnionych w podgrupy kwartalne

4.7. Ustawienie kolan u 3-letnich dziewcząt i chłopców wyodrębnionych w podgrupy kwartalne

4.8. Wpływ ustawienia stępu i kolan na wysklepienie podłużne i poprzeczne stóp oraz na ustawienie palucha i V palca u 3-letnichdziewcząt i chłopców

4.9. Zmienność kąta Clarke’a i wskaźnika Wwp Wejsfloga u 3-letnich dziewcząt i chłopców na podstawie kryterium siatki centylowej

5. Dyskusja

6. Wnioski

7. Piśmiennictwo

Wykaz tabel

Wykaz rycin

Streszczenie

Abstract

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl