ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3 5,25zł

Redaktor: Kazimierz Obodyński

ISSN:1732-7156

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 80

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 5,25 zł (z VAT)

 

Spis treści: DIAGNOSTYKA W SPORCIE: David Zahradník, Vojtěch Gajda – Influence of throw parameters on accuracy of throwing, Rút Lenková – Aerobics as a means of development of musical and motion skills, Grzegorz Domino – Płeć a preferencje wartości i rozumowanie moralne fair play tenisistów, DIAGNOZOWANIE POPULACJI POZASPORTOWEJ: Ivan Uher, Mirianna Brtková, Ján Junger – Testing of functional fitness in older population, Ján Junger, Róbert Kandráč, Zdenka Uherová, Alena Longauerová, Klaudia Zusková, Peter Bakalár, Terézia Slančová – Physical activity as a means of enhancement of quality of life in seniors, Klaudia Zusková, Ján Junger, Peter Bakalár, Róbert Kandráč, Terézia Slančová, Zdenka Uherová, Alena Longauerová – Selected factors limiting social, psychological and motor diagnostics in seniors, Ingrid Ružbarská, Milan Turek, Bibiana Štefanková – Questions of motor performance and functional fitness research of medical rescuers, Witold Półtorak – Leisure, recreation and its relationship to work – a variety of meanings, SOCJOLOGIA KULTURY FIZYCZNEJ: Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński – Społeczne uwarunkowania uczenia się zachowań agresywnych i przeciwdziałanie destrukcyjności, Witold Półtorak, Grzegorz Bielec – Starzenie się i starość w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, TEORIA I METODYKA KULTURY FIZYCZNEJ: Danuta Fus, Ewa Nowosad-Sergeant, Wojciech Czarny – Nauczyciel wychowania fizycznego kreatorem aktywnego sposobu spędzania czasu i stylu życia, ANTROPOLOGIA FIZYCZNA: Andrzej Malinowski, Sławomir Jeka, Danuta Fus, Ewa Nowosad, Wojciech Czarny – Standardy rozwojowe dzieci i młodzieży z centralnej Polski, SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY: Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński – „Diagnostyka w sporcie” – Preszów 2009, Wskazówki dla Autorów, Instructions for Authors.

 

Contents: DIAGNOSTICS IN SPORTS: David Zahradník, Vojtěch Gajda – Influence of throw parameters on accuracy of throwing, Rút Lenková – Aerobics as a means of development of musical and motion skills, Grzegorz Domino – Gender against value preferences and fair play moral thinking of tennis players, DIAGNOSTICS OF NON-SPORTING POPULATION: Ivan Uher, Mirianna Brtková, Ján Junger – Testing of functional fitness in older population, Ján Junger, Róbert Kandráč, Zdenka Uherová, Alena Longauerová, Klaudia Zusková, Peter Bakalár, Terézia Slančová – Physical activity as a means of enhancement of quality of life in seniors, Klaudia Zusková, Ján Junger, Peter Bakalár, Róbert Kandráč, Terézia Slančová, Zdenka Uherová, Alena Longauerová – Selected factors limiting social, psychological and motor diagnostics in seniors, Ingrid Ružbarská, Milan Turek, Bibiana Štefanková – Questions of motor performance and functional fitness research of medical rescuers, Witold Półtorak – Leisure, recreation and its relationship to work – a variety of meanings, SOCIOLOGY OF SPORT: Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński – Social conditions of learning aggressive behavior and counteraction of destructiveness, Witold Półtorak, Grzegorz Bielec – Getting older and old age in the opinion of students Rzeszow University and listeners of the Third Age University, THEORY AND METHODOLOGY OF SPORT: Danuta Fus, Ewa Nowosad-Sergeant, Wojciech Czarny – Physical Education teacher as an arranger of free time activities and the life style, PHYSICAL ANTHROPOLOGY: Andrzej Malinowski, Sławomir Jeka, Danuta Fus, Ewa Nowosad, Wojciech Czarny – development standards of children and teenagers of central Poland, REPORTS OF SCIENTIFIC SESSIONS: Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński – “Diagnostics in Sport” – Prešov 2009, Instructions for Authors.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania)
Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania)
Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, t.  V, z. 4
Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. V, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 3–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 3–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t.  VI, z. 3–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VI, z. 3–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z.  1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl