ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3 5,25zł

Redaktor: Kazimierz Obodyński

ISSN:1732-7156

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 80

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 5,25 zł (z VAT)

 

Spis treści: DIAGNOSTYKA W SPORCIE: David Zahradník, Vojtěch Gajda – Influence of throw parameters on accuracy of throwing, Rút Lenková – Aerobics as a means of development of musical and motion skills, Grzegorz Domino – Płeć a preferencje wartości i rozumowanie moralne fair play tenisistów, DIAGNOZOWANIE POPULACJI POZASPORTOWEJ: Ivan Uher, Mirianna Brtková, Ján Junger – Testing of functional fitness in older population, Ján Junger, Róbert Kandráč, Zdenka Uherová, Alena Longauerová, Klaudia Zusková, Peter Bakalár, Terézia Slančová – Physical activity as a means of enhancement of quality of life in seniors, Klaudia Zusková, Ján Junger, Peter Bakalár, Róbert Kandráč, Terézia Slančová, Zdenka Uherová, Alena Longauerová – Selected factors limiting social, psychological and motor diagnostics in seniors, Ingrid Ružbarská, Milan Turek, Bibiana Štefanková – Questions of motor performance and functional fitness research of medical rescuers, Witold Półtorak – Leisure, recreation and its relationship to work – a variety of meanings, SOCJOLOGIA KULTURY FIZYCZNEJ: Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński – Społeczne uwarunkowania uczenia się zachowań agresywnych i przeciwdziałanie destrukcyjności, Witold Półtorak, Grzegorz Bielec – Starzenie się i starość w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, TEORIA I METODYKA KULTURY FIZYCZNEJ: Danuta Fus, Ewa Nowosad-Sergeant, Wojciech Czarny – Nauczyciel wychowania fizycznego kreatorem aktywnego sposobu spędzania czasu i stylu życia, ANTROPOLOGIA FIZYCZNA: Andrzej Malinowski, Sławomir Jeka, Danuta Fus, Ewa Nowosad, Wojciech Czarny – Standardy rozwojowe dzieci i młodzieży z centralnej Polski, SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY: Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński – „Diagnostyka w sporcie” – Preszów 2009, Wskazówki dla Autorów, Instructions for Authors.

 

Contents: DIAGNOSTICS IN SPORTS: David Zahradník, Vojtěch Gajda – Influence of throw parameters on accuracy of throwing, Rút Lenková – Aerobics as a means of development of musical and motion skills, Grzegorz Domino – Gender against value preferences and fair play moral thinking of tennis players, DIAGNOSTICS OF NON-SPORTING POPULATION: Ivan Uher, Mirianna Brtková, Ján Junger – Testing of functional fitness in older population, Ján Junger, Róbert Kandráč, Zdenka Uherová, Alena Longauerová, Klaudia Zusková, Peter Bakalár, Terézia Slančová – Physical activity as a means of enhancement of quality of life in seniors, Klaudia Zusková, Ján Junger, Peter Bakalár, Róbert Kandráč, Terézia Slančová, Zdenka Uherová, Alena Longauerová – Selected factors limiting social, psychological and motor diagnostics in seniors, Ingrid Ružbarská, Milan Turek, Bibiana Štefanková – Questions of motor performance and functional fitness research of medical rescuers, Witold Półtorak – Leisure, recreation and its relationship to work – a variety of meanings, SOCIOLOGY OF SPORT: Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński – Social conditions of learning aggressive behavior and counteraction of destructiveness, Witold Półtorak, Grzegorz Bielec – Getting older and old age in the opinion of students Rzeszow University and listeners of the Third Age University, THEORY AND METHODOLOGY OF SPORT: Danuta Fus, Ewa Nowosad-Sergeant, Wojciech Czarny – Physical Education teacher as an arranger of free time activities and the life style, PHYSICAL ANTHROPOLOGY: Andrzej Malinowski, Sławomir Jeka, Danuta Fus, Ewa Nowosad, Wojciech Czarny – development standards of children and teenagers of central Poland, REPORTS OF SCIENTIFIC SESSIONS: Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński – “Diagnostics in Sport” – Prešov 2009, Instructions for Authors.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, t.  V, z. 4
Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. V, z. 4
Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania)
Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania)
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t.  VII, z. 1–2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 1–2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z.  2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X,   z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl