ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Badania zmienności cech budowy somatycznej i sprawności motorycznej żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i studentów wychowania fizycznego 12,60zł

Autor: Antoni Seredyński

ISBN: 978-83-7338-525-2

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 156

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 12,60 zł (z VAT)

 

Spis treści: WPROWADZENIE, CELE I ZADANIA BADAWCZE, MATERIAŁ I METODY: Charakterystyka badanych, Metody badań (Cechy somatyczne, Metody badań cech czynnościowych układu oddechowego, Metody badań ogólnej sprawności motorycznej, Badanie ankietowe, Zastosowane metody analizy statystycznej), WYNIKI: Charakterystyka porównawcza żołnierzy i studentów w pierwszym badaniu (Wiek, Budowa somatyczna i skład ciała żołnierzy i studentów w pierwszym badaniu, Parametry czynnościowe układu oddechowego żołnierzy i studentów w pierwszym badaniu, Sprawność motoryczna żołnierzy i studentów w pierwszym badaniu – test EUROFIT, Żołnierze i studenci na tle innych grup porównawczych), Charakterystyka czynników środowiskowych, porównanie  żołnierze – studenci (Miejsce zamieszkania – urbanizacja, Wykształcenie, Dzietność w rodzinie, Warunki mieszkaniowe, Samoocena stanu własnego zdrowia badanych i ich rodzin, Warunki wychowawcze w rodzinie, Aktywność fizyczna badanych i ich rodziców, Palenie papierosów, Wiek rodziców, Aktywność i struktura zawodowa rodziców, Charakterystyka porównawcza zmian zachodzących pomiędzy pierwszym i drugim badaniem w grupie żołnierzy i studentów (Charakterystyka porównawcza zmian zachodzących w cechach budowy somatycznej i składzie ciała żołnierzy i studentów, Charakterystyka porównawcza zmian parametrów czynnościowych układu oddechowego żołnierzy i studentów, Charakterystyka porównawcza zmian sprawności motorycznej żołnierzy i studentów pomiędzy pierwszym i drugim badaniem – test EUROFIT), Zmiany osobnicze pomiędzy pierwszym i drugim badaniem w grupie żołnierzy i studentów (Zmiany osobnicze cech somatycznych i składu ciała żołnierzy i studentów, Zmiany osobnicze parametrów czynnościowych układu oddechowego w grupie żołnierzy i studentów, Zmiany osobnicze sprawności motorycznej żołnierzy i studentów – test EUROFIT), Zmiany w cechach budowy somatycznej, składzie ciała i sprawności motorycznej żołnierzy i studentów w kategoriach masy ciała wg wartości wskaźnika BMI, Zmiany sprawności motorycznej żołnierzy i studentów w podziale na grupy o niskim, średnim i wysokim poziomie sprawności, Współzależności badanych cech z czynnikami środowiskowymi i sprawnością motoryczną żołnierzy i studentów (Analiza składowych głównych dla cech somatometrycznych, Analiza korelacji cech budowy somatycznej, parametrów składu ciała, cech czynnościowych układu oddechowego oraz czynników środowiskowych, Analiza regresji – wpływ budowy somatycznej, parametrów składu ciała, cech czynnościowych układu oddechowego oraz czynników środowiskowych na sprawność motoryczną), PODSUMOWANIE I WNIOSKI, PIŚMIENNICTWO, STRESZCZENIE, ANEKS (Wzór karty pomiarowej, Wzór ankiety, Spis tabel, Spis rycin).

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Środowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania
Środowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania
Problemy kultury fizycznej i zdrowotnej w ujęciu holistyczno-humanistycznym
Problemy kultury fizycznej i zdrowotnej w ujęciu holistyczno-humanistycznym
ABC hokeja na lodzie. Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
ABC hokeja na lodzie. Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej, wyd. II (oprawa broszurowa)
Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej, wyd. II (oprawa broszurowa)
Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej
Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej
W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego (dodruk)
W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego (dodruk)
Raporty i szkice o kulturze fizycznej i zdrowotnej w perspektywie humanistycznej
Raporty i szkice o kulturze fizycznej i zdrowotnej w perspektywie humanistycznej
Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Podkarpacia w latach 2004–2005
Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Podkarpacia w latach 2004–2005
Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867–2006)
Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867–2006)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl