ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Ocena stopnia i kierunku odchyleń reakcji fenotypowych organizmu dziecka na obciążenie pływackim treningiem sportowym 10,50zł

Autor: Bartłomiej Czarnota

ISBN: 978-83-7338-558-0

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 168

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 10,50 zł (z VAT)

 

Ocena stopnia i kierunku odchyleń reakcji fenotypowych organizmu dziecka na obciążenie pływackim treningiem sportowym  to praca interesująca, co oznacza, że z naukowego, poznawczego punktu widzenia jest godna polecenia.

Autor wykazał się bardzo dobrą znajomością podstaw teoretycznych badanych zjawisk. Posiada bardzo dobry warsztat metodyczny i metodologiczny znajdujący głębokie uzasadnienie i zastosowanie w wyjaśnianiu szeroko pojętej interakcji zachodzącej w trakcie rozwoju ontogenetycznego między wyposażeniem genetycznym organizmu a środowiskiem zewnętrznym, szczególnie w przypadku treningu. Taki sposób myślenia autora przekonuje mnie, że wie, co bada, jakie zachodzą interakcje i jakich możliwych, choć nieprzewidywalnych reakcji fenotypowych może się spodziewać w badanym materiale.

Godne podkreślenia jest znakomite rozeznanie w metodach statystyki matematycznej, które w sposób zasadny zostały zastosowane i pozwoliły uzyskać rzetelne i przekonujące wyniki. Dobrze wyodrębnione zadania badawcze oraz sposób ich rozwiązania z punktu widzenia zastosowanych metod statystyki matematycznej przekonują mnie, że praca ta może być uznana jako wzorcowa w tego typu badaniach naukowych.

 

Z recenzji prof. dra hab. Joachima Cieślika

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania)
Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania)
Z tradycji prawa w Polsce. Uwarunkowania prawne w kulturze fizycznej
Z tradycji prawa w Polsce. Uwarunkowania prawne w kulturze fizycznej
Problemy kultury fizycznej i zdrowotnej w ujęciu holistyczno-humanistycznym
Problemy kultury fizycznej i zdrowotnej w ujęciu holistyczno-humanistycznym
Plotka w świetle teorii aktów mowy i zasad etyki komunikacji międzyludzkiej
Plotka w świetle teorii aktów mowy i zasad etyki komunikacji międzyludzkiej
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
Środowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania
Środowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania
Badania zmienności budowy somatycznej i sprawności motorycznej młodzieży akademickiej w Polsce
Badania zmienności budowy somatycznej i sprawności motorycznej młodzieży akademickiej w Polsce
Zagadnienia  readaptacji  społecznej  skazanych
Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych
ABC hokeja na lodzie. Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
ABC hokeja na lodzie. Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl