ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Lata świetności i upadku polskiej gimnastyki sportowej w PRL (1945–1989) 21,00zł

 

Autor: Grzegorz Bielec

ISBN: 978-83-7338-723-2

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 266

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 

  

Spis treści:

 

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I

Zarys rozwoju światowej gimnastyki

1. Ewolucja gimnastyki do końca XVIII wieku

2. Rozwój gimnastyki w XIX i XX wieku

3. Gimnastyka jako dyscyplina sportowa

4. Klasyfikacja sportowa w gimnastyce

Rozdział II

Gimnastyka na ziemiach polskich (do roku 1939)

1. Początki gimnastyki na polskich ziemiach

2. Gimnastyka polska pod zaborami (do roku 1914)

3. Polska gimnastyka w okresie międzywojennym (1918–1939)

Rozdział III

Gimnastyka sportowa w pierwszych latach po II wojnie światowej (do roku 1956)

1. Powstanie Polskiego Związku Gimnastycznego – struktura organizacyjna

2. Zasięg organizacyjny Polskiego Związku Gimnastycznego

3. Pierwsze krajowe powojenne zawody gimnastyczne

4. Gimnastyka sportowa w latach centralizmu biurokra­tycznego w sporcie polskim (1951–1956)

4.1. Struktura organizacyjna sekcji gimnastyki Głównego Komitetu Kultury Fizycznej

4.2. Zasięg organizacyjny gimnastyki 1951–1956

Rozdział IV

Gimnastyka sportowa w okresie demokratyzacji sportu polskiego 1957–1973

1. Reaktywowanie Polskiego Związku Gimnastycznego – struktura organizacyjna

2. Zasięg organizacyjny Polskiego Związku Gimnastycznego

Rozdział V

Gimnastyka sportowa w latach przeobrażeń struktur sportu kwalifikowanego w Polsce
(1973–1989)

1. Struktura organizacyjna Polskiego Związku Gimnastycznego

2. Zasięg organizacyjny Polskiego Związku Gimnastycznego

Rozdział VI

Polska gimnastyka sportowa na arenie międzynarodowej

1. Działalność polskich struktur gimnastycznych na forum międzynarodowym

2. Polska gimnastyka sportowa w igrzyskach olimpijskich

3. Osiągnięcia polskiej gimnastyki sportowej na arenie międzynarodowej (mistrzostwa świata, Europy, mecze międzypaństwowe)

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

Indeks nazwisk

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wkład Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich. W 120-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" w Rzeszowie (1886–2007)
Wkład Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich. W 120-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" w Rzeszowie (1886–2007)
Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych
Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych
Einführung in die Sprachwissenschaft
Einführung in die Sprachwissenschaft
Fenomen Krystyn
Fenomen Krystyn
Pastoralne aspekty działalności kościołów lokalnych na ziemiach polskich. Od Vaticanum I (1869–1870) do Vaticanum II (1962–1965)
Pastoralne aspekty działalności kościołów lokalnych na ziemiach polskich. Od Vaticanum I (1869–1870) do Vaticanum II (1962–1965)
The Highlights of American Literature
The Highlights of American Literature
Rzeszów w XX-leciu III RP
Rzeszów w XX-leciu III RP
Niedoszły sojusznik czy trzeci agresor? Wojskowo-polityczne aspekty trudnego sąsiedztwa Polski i Słowacji 1918–1939
Niedoszły sojusznik czy trzeci agresor? Wojskowo-polityczne aspekty trudnego sąsiedztwa Polski i Słowacji 1918–1939
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl