ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Narciarstwo w Polsce Ludowej 1945–1989 18,90zł

Autor: Rafał Kołodziej

ISBN: 978-83-7338-774-4

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 230

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

Wstęp

 

Rozdział I. Z dziejów narciarstwa w Polsce do 1939 roku

1. Polscy pionierzy narciarstwa na przełomie XIX i XX wieku

2. Rozwój organizacyjny narciarstwa na ziemiach polskich

3. Powołanie Polskiego Związku Narciarskiego i jego działalność w latach 1919–1939

 

Rozdział II. Odbudowa struktur polskiego narciarstwa w latach 1945–1951

1. Działalność szkoleniowa

2. Działalność sportowa

2.1. Organizacja zawodów krajowych

2.2. Polscy narciarze we współzawodnictwie międzynarodowym

3. Działalność turystyczna i popularyzatorska. Odznaki Polskiego Związku Narciarskiego

4. Przyczyny rozwiązania Polskiego Związku Narciarskiego w 1951 roku

 

Rozdział III. Sport narciarski w Polsce w latach 1951–1989

1. Działalność szkoleniowa

1.1. Szkolenie zawodników

1.2. Szkolenie kadr instruktorskich, wytyczne nauczania i programy szkoleniowe

2. Działalność sportowa

2.1. Stan bazy materialnej dla narciarstwa sportowego

2.2. Organizacja zawodów krajowych

2.3. Udział polskich narciarzy we współzawodnictwie międzynarodowym

3. Polski Związek Narciarski w działalności popularyzatorskiej i wydawniczej

 

Rozdział IV. Działalność Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1951–1989

1. Inwestycje turystyczno-narciarskie

2. Organizacja masowych imprez narciarskich

3. Organizacja szkolenia narciarskiego

4. Turystyczne odznaki narciarskie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

5. Działalność wydawnicza i informacyjna

6. Rozwój współpracy pomiędzy Komisją Turystyki Narciarskiej i Polskim Związkiem Narciarskim w latach 1957–1989

 

Zakończenie

 

Aneks

 

Bibliografia

 

Spis tabel, fotografii, rycin i załączników

 

Indeks osób

 

Summary

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Rozwój sportu ratowniczego w Polsce w latach 1967–2012. Zarys problematyki
Rozwój sportu ratowniczego w Polsce w latach 1967–2012. Zarys problematyki
Zarys historii narciarstwa i snowboardingu
Zarys historii narciarstwa i snowboardingu
Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 3
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 3
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 2
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 2
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 1
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 1
Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.
Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.
Edukacja obywatelska w stowarzyszeniu młodzieżowym. Studium teoretyczno-empiryczne
Edukacja obywatelska w stowarzyszeniu młodzieżowym. Studium teoretyczno-empiryczne
„Gacoki” i „Grodziszczoki”. Studia z dziejów regionalnych zespołów pieśni i tańca w XX wieku
„Gacoki” i „Grodziszczoki”. Studia z dziejów regionalnych zespołów pieśni i tańca w XX wieku
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl