ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych 33,60zł

Redaktorzy: Wojciech J. Cynarski, Jerzy Kosiewicz, Kazimierz Obodyński

ISBN: 978-83-7338-814-7

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 472

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 33,60 zł (z VAT)

 

Spis treści: Jerzy Kosiewicz – Wstęp, I. CIAŁO, OSOBA I SPORT: ASPEKTY FILOZOFICZNE: Józef Lipiec – W stronę ontologii ciała, czyli medytacje antykartezjańskie, Zbigniew Dziubiński – Sport w służbie osoby ludzkiej (Próba przedstawienia stanowiska Kościła rzymskokatolickiego z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Noznej Euro 2012), Agnieszka Doda-Wyszyńska – Sprawność jako cnota – czy można etyczną myśl Arystotelesa odnieść również do kultury fizycznej?, Wojciech J. Cynarski – Pragmatyzm sztuk walki a etyka drogi wojownika w perspektywie filozofii idō, Jerzy Kosiewicz – Faulowanie w sporcie jako zjawisko niezgodne z przepisami, ale tolerowane i pożądane, II. SPOŁECZNE, EMOCJONALNE I EKONOMICZNE WYMIARY SPORTU: Tomasz Sahaj – Aktywność stadionowa i pozastadionowa (pseudo)kibiców futbolowych kontekście przygotowań do Euro 2012, Stanisław R. Bryl – Symbol środkiem ekspresji w grze sportowej oraz wyrazem wieloaspektowej tożsamości ludzi, Witold Dżoń – Wykorzystanie treningu relaksacyjnego i terapii poznawczej w sporcie, Joanna Basiaga-Pasternak, Jolanta Gach – Wybrane osobowościowe uwarunkowania uprawiania skoków spadochronowych, Janusz Zieliński, Brygida Sakowska-Kamińska – Zróżnicowanie napięcia emocjonalnego osób trenujących sporty walki MMA, Dorota Pawlik, Adam Fryc – Rozwój rugby wśród Maorysów – wybrane zagadnienia, Joanna Śniadek – Gospodarczy wymiar współczesnego sportu, Andrzej Smoleń, Zbigniew Pawlak – Sytuacja ekonomiczno-finansowa a osiągnięcia sportowe czołowych zawodowych klubów piłkarskich i koszykarskich w Polsce, Kania Kinga – Prawne aspekty uprawiania sportu profesjonalnego przez nieletnich sportowców, III. SPORT W UJĘCIU HISTORYCZNYM: Rafał Biały – Gladiatorzy w starożytnym Rzymie, Jerzy Chełmecki – Społeczne i polityczne uwarunkowania rozwoju sportu w Rosji i Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Barbara Pędraszewska-Sołtys – Warszawskie ikony nowoczesnego budownictwa sportowego w latach 50. XX wieku, Andrzej Żółtek – Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i jego wpływ na rozwój sportu w Rzeszowie do 1947 r. (zarys problematyki), Mirosław Ponczek – Sportowcy Śląska i Zagłębia – świadectwo zbrodni katyńskiej (1940), Magdalena Gruszka – Analiza socjologiczno-historyczna państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce, Andrzej Żółtek – Rzeszów naukowym, kulturalnym i sportowym centrum regionu podkarpackiego (rys historyczny), Marcin Łodykowski – Piękno sportu w Olimpii Leni Riefenstahl, IV. W KRĘGU KULTURY FIZYCZNEJ: Andrzej Pawłucki – Nauki o kulturze fizycznej, Tomasz Wasążnik – Podstawy systemowego ujęcia wartości w kulturze fizycznej w kontekście modernizmu i postmodernizmu, Beata Kusiak-Obora – Przydatność resocjalizacyjnych walorów kultury fizycznej na przykładzie wrocławskiego programu „Trener osiedlowy”, V. REKREACJA W ŚWIETLE POTRZEB I PRZEMIAN SPOŁECZNYCH: Władysław Pańczyk – Aktywność rekreacyjno-turystyczna w świetle ponowoczesnych, zdrowotnych potrzeb społecznych, Katarzyna Myśliwska – Powody i bariery uczestnictwa w rekreacji ruchowej na tle przemian społeczno-kulturowych, Anna Pawlikowska-Piechotka, Karolina Sawicka – Parki rozrywki, parki rodzinne i place zabaw jako tereny rekreacji we współczesnym środowisku zurbanizowanym, Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń – Analiza obiektów sportowych oraz kierunków działań inwestycyjnych wybranych ośrodków sportu i rekreacji w Polsce.

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka
Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 1: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 1: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, wyd. II
Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, wyd. II
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Prawo natury – naturalne w świetle historii i kultury. Wybrane zagadnienia
Prawo natury – naturalne w świetle historii i kultury. Wybrane zagadnienia
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl