ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
50 lat akademickiej kultury fizycznej. Tom I: Działalność programowa SWFiS w uczelniach państwowych w Rzeszowie w latach 1963–2001 17,85zł

Aktor: Andrzej Marek Żółtek

ISBN: 978-83-7996-134-4

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 228

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 17,85 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych skrótów

Wstęp

Rozdział I

Znaczenie nurtu społecznego i instytucjonalno-państwowego w rozwoju

akademickiej kultury fizycznej w Polsce

1.1. Początki wychowania fizycznego w Polsce do roku 1918

1.2. Wpływ nurtu instytucjonalno-państwowego i społecznego na kształtowanie się modelu kultury fizycznej do 1939 roku

Rozdział II

Rozwiązania programowo-organizacyjne kultury fizycznej w szkołach wyższych

po 1945 roku

2.1. Podstawy prawne

2.2. Ewolucja programu kultury fizycznej w szkołach wyższych

2.3. Struktura organizacyjna Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

2.4. Formy organizacyjne zajęć programowych

2.5. Działalność programowa SWFiS: dydaktyczna, sportowa, turystyczna i rekreacyjna

Rozdział III

Powstanie i rozwój rzeszowskiego ośrodka akademickiego w latach 1963–2001

3.1. Wpływ uwarunkowań polityczno-społecznych i gospodarczych na rozwój szkolnictwa wyższego w Rzeszowie

3.2. Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w latach 1963–2001. Powstanie i rozwój

3.3. Działalność Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AZS Politechniki Rzeszowskiej od 1964 roku do 2001 roku

3.4. Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej od roku 1965 do roku 2001

3.5. Działalność programowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WSP w latach 1965–2001

3.6. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Filia w Rzeszowie w latach 1969–2001

3.7. Działalność programowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Filii UMCS w latach 1971–2001

3.8. Krakowska Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja – Filia w Rzeszowie w latach 1972–2001

3.9. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja

w Krakowie – Filia w Rzeszowie w latach 1973–2001

Rozdział IV

Wspomnienia pracowników UR – studentów rzeszowskich uczelni z lat

1963–2001

Zakończenie

Bibliografia

Summary

 

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji
Zakazana miłość – zakazane związki? Homoseksualna mniejszość w poglądach mieszkańców Podkarpacia
Zakazana miłość – zakazane związki? Homoseksualna mniejszość w poglądach mieszkańców Podkarpacia
Sztafeta. Eugeniusz Kwiatkowski i Centralny Okręg Przemysłowy a współczesne procesy modernizacyjne na Podkarpaciu
Sztafeta. Eugeniusz Kwiatkowski i Centralny Okręg Przemysłowy a współczesne procesy modernizacyjne na Podkarpaciu
Musica Galiciana, t. 14: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 14: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Kalwaria Pacławska. Człowiek i krajobraz
Kalwaria Pacławska. Człowiek i krajobraz
Wanda Siemaszkowa i jej teatr
Wanda Siemaszkowa i jej teatr
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Podkarpacie na tle ogólnopolskich wyborów do Parlamentu Europejskiego w roku 2014
Podkarpacie na tle ogólnopolskich wyborów do Parlamentu Europejskiego w roku 2014
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl