ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Ocena składu ciała, wydolności oraz stylu życia młodzieży uniwersyteckiej wybierającej różny charakter aktywności sportowo-rekreacyjnej 11,55zł

Autor: Miłosz Szczudło, Wojciech Czarny

ISBN: 978-83-7996-082-8

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 110
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 11,55 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

Wprowadzenie

1. Cel badań

2. Materiał i metody

2.1. Charakterystyka zbiorowości studentów

2.2. Metodyka badań

2.3. Metody opracowania statystycznego i prezentacji uzyskanych wyników

3. Wyniki

3.1. Skład ciała i wydolność krążeniowo-oddechowa a charakter aktywności sportowo-rek-reacyjnej młodzieży uniwersyteckiej

3.2. Styl życia a wybór charakteru aktywności sportowo-rekreacyjnej młodzieży uniwersy-teckiej

3.3. Skład ciała, wydolność krążeniowo-oddechowa i styl życia w podziale na charakter podejmowanej aktywności sportowo-rekreacyjnej

3.4. Styl życia w podziale na charakter aktywności sportowo-rekreacyjnej i ich zależność od płci

3.5. Różnice dymorficzne składu ciała i wydolności krążeniowo-oddechowej u badanych

3.6. Typ budowy ciała badanej młodzieży

4. Dyskusja

Wnioski

Piśmiennictwo

Aneks

Wzór karty badań

Summary

 

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Język – podmiot – rzeczywistość. Szkice na temat języka i mowy oraz ich roli w życiu indywidualnym i zbiorowym
Język – podmiot – rzeczywistość. Szkice na temat języka i mowy oraz ich roli w życiu indywidualnym i zbiorowym
Społeczne i etyczne wymiary przemian w zmodernizowanym społeczeństwie
Społeczne i etyczne wymiary przemian w zmodernizowanym społeczeństwie
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Wybrane problemy ratownictwa medycznego, cz. I
Wybrane problemy ratownictwa medycznego, cz. I
Obszary wsparcia rodziny w doświadczeniu lokalnym
Obszary wsparcia rodziny w doświadczeniu lokalnym
System ochrony praw człowieka w RP
System ochrony praw człowieka w RP
Badania naukowe w rehabilitacji
Badania naukowe w rehabilitacji
Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne
Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl