ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Budowa somatyczna i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych w badaniach z lat 2003–2005 oraz 1977–1980 18,90zł

Autor: Robert Czaja

ISBN: 978-83-7996-358-4

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 164

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Przegląd badań rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci oraz młodzieży

 

2. Teoretyczne podstawy rozwoju motorycznego i fizycznego w ontogenezie człowieka

 

3. Charakterystyka edukacji sportowej Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych

 

4. Uwarunkowania środowiskowe Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych

 

5. Model szkolenia sportowego Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych

 

6. Cel pracy

 

7. Materiał i metody badawcze

7.1. Charakterystyka badanej populacji

7.2. Metody pomiaru cech somatycznych – badania własne (2003–2005)

7.3. Metody oceny ogólnej sprawności motorycznej – badania własne (2003–2005)

7.4. Metody pomiaru cech somatycznych i oceny ogólnej sprawności motorycznej w badaniach przeprowadzonych przez zespół badawczy Akademii Wychowania Fizycznego pod kierunkiem prof. dr. hab. S. Panka w latach 1977–1980 (Panek 1981)

7.5. Metody opracowania statystycznego

 

8. Zmienność budowy somatycznej dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych na podstawie badań przeprowadzonych pod kierunkiem prof. dr. hab. S. Panka w latach 1977–1980

8.1. Wysokość ciała

8.2. Długość kończyny dolnej

8.3. Obwód klatki piersiowej

8.4. Obwód uda

8.5. Obwód podudzia

8.6. Masa ciała

 

9. Zmienność sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych na podstawie badań przeprowadzonych pod kierunkiem prof. dr. hab. S. Panka w latach 1977–1980

9.1. Sprawność motoryczna – chłopcy

9.1.1. Bieg na 50 m

9.1.2. Skok w dal z miejsca – siła eksplozywna

9.1.3. Bieg na 1000 m – wydolność

9.1.4. Pomiar dynamometryczny dłoni – siła statyczna

9.1.5. Próby siłowe – siła funkcjonalna

9.1.6. Bieg wahadłowy 4 x 10 m – szybkość biegowa

9.1.7. Z leżenia siady – siła tułowia

9.1.8. Maksymalny skłon w przód – gibkość

9.2. Sprawność motoryczna – dziewczęta

9.2.1. Bieg na 50 m – szybkość biegowa

9.2.2. Skok w dal z miejsca – siła eksplozywna

9.2.3. Bieg na 600/800 m

9.2.4. Pomiar dynamometryczny dłoni – siła statyczna

9.2.5. Próby siłowe – siła funkcjonalna

9.2.6. Bieg wahadłowy 4 x 10 m – szybkość biegowa

9.2.7. Z leżenia siady – siła tułowia

9.2.8. Maksymalny skłon w przód – gibkość

 

10. Zmienność budowy somatycznej dzieci i młodzieży w latach 2003–2005 w Zespole Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych

10.1. Chłopcy

10.1.1. Wysokość ciała

10.1.2. Masa ciała

10.1.3. Wskaźnik wagowo-wzrostowy – BMI

10.1.4. Długość kończyny dolnej

10.1.5. Obwód klatki piersiowej

10.1.6. Obwód uda

10.1.7. Obwód podudzia

10.2. Dziewczęta

10.2.1. Wysokość ciała

10.2.2. Masa ciała

10.2.3. Wskaźnik wagowo-wzrostowy – BMI

10.2.4. Długość kończyny dolnej

10.2.5. Obwód klatki piersiowej

10.2.6 Obwód uda

10.2.7. Obwód podudzia

 

11. Zmienność sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w latach 2003–2005 w Zespole Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych

11.1. Sprawność motoryczna – chłopcy

11.1.1. Postawa równoważna na jednej nodze – równowaga ogólna

11.1.2. Maksymalny skłon w przód – gibkość

11.1.3. Skok w dal z miejsca – siła eksplozywna

11.1.4. Pomiar dynamometryczny dłoni – siła statyczna

11.1.5. Z leżenia siady – siła tułowia

11.1.6. Zwis o ramionach ugiętych – siła funkcjonalna

11.1.7. Bieg wahadłowy 10 x 5 m – szybkość biegowa

11.2. Sprawność motoryczna – dziewczęta

11.2.1. Postawa równoważna na jednej nodze – równowaga ogólna

11.2.2. Maksymalny skłon w przód – gibkość

11.2.3. Skok w dal z miejsca – siła eksplozywna

11.2.4. Pomiar dynamometryczny dłoni – siła statyczna

11.2.5. Z leżenia siady – siła tułowia

11.2.6. Zwis o ramionach ugiętych – siła funkcjonalna

11.2.7. Bieg wahadłowy 10 x 5 m – szybkość biegowa

 

12. Charakterystyka zmienności budowy somatycznej dziewcząt i chłopców w badaniach z lat 2003–2005 vs. 1977–1980

12.1. Klasy sportowe

12.1.1. Chłopcy

12.1.2. Dziewczęta

12.2. Klasy kontrolne (niesportowe)

12.2.1. Chłopcy

12.2.2. Dziewczęta

 

13. Charakterystyka zmienności sprawności motorycznej dziewcząt i chłopców w badaniach z lat 2003–2005 vs. 1977–1980

13.1. Klasy sportowe

13.1.1. Chłopcy

13.1.2. Dziewczęta

13.2. Klasy kontrolne (niesportowe)

13.2.1. Chłopcy

13.2.2. Dziewczęta

 

14. Charakterystyka porównawcza wysokości ciała i masy ciała dzieci i młodzieży – zestawienie średnich wartości z poszczególnych lat

14.1. Wysokość ciała – chłopcy

14.2. Wysokość ciała – dziewczęta

14.3. Masa ciała – chłopcy

14.4. Masa ciała – dziewczęta

 

15. Analiza i omówienie wyników badań

15.1. Analiza porównawcza wybranych cech somatycznych i prób sprawności motorycznej

dzieci i młodzieży z lat 2003–2005 i 1977–1980

15.2. Omówienie analizowanych wyników badań – wnioski końcowe

 

Wnioski końcowe

 

Piśmiennictwo

 

Wykaz tabel

 

Wykaz rycin

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2017.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl