ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868–1939) 31,50zł

Autor: Stanisław Zaborniak

ISBN: 978-83-7338-267-1
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 544
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

Z recenzji prof. dra hab. Bogdana Myckana
(Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku)

Wypełnienie luki w dziejach historii ukraińskiej kultury fizycznej przez historyka ze środowiska rzeszowskiego jest wynikiem kilkuletnich jego badań nad tym problemem w skupiskach ludności ukraińskiej na ziemiach polskich do 1939 r. Jest wynikiem poszukiwań we wszystkich dostępnych w Polsce i na Ukrainie materiałach źródłowych.
Dzięki rzetelnej pracy opartej na wiarygodnych źródłach powstała monografia naukowa, odsłaniająca z mroków dziejów zarówno przed czytelnikiem polskim, jak i ukraińskim ważny fragment mało znanych dotychczas wydarzeń i relacji w obrębie rozwoju kultury fizycznej, a zgromadzone źródła pozwoliły na ukazanie przenikania się kultur obu żyjących obok siebie od wieków narodów.


Z recenzji dra hab. prof. AWF w Poznaniu Tomasza Jurka

Dzięki archiwaliom zdeponowanym w Polsce i na Ukrainie mogła powstać nowatorska praca o walorach monografii naukowej, ukazująca mało dotąd znany obszar działalności narodowej Ukraińców na ziemiach polskich. Z mroku zapomnienia odsłonięty został ważny fragment wspólnych polsko-ukraińskich dziejów, pełen tylu wzniosłych uniesień i współpracy, co i dramatycznych epizodów zmierzających ku konfrontacji. Autorowi przyszło się zmierzyć z nader trudną i wyjątkowo złożoną materią, obarczoną historycznymi i publicystycznymi stereotypami.

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Musica Galiciana, t.  9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t.  5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t.  3: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 3: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.
Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.
Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji
Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji
„Gacoki” i „Grodziszczoki”. Studia z dziejów regionalnych zespołów pieśni i tańca w XX wieku
„Gacoki” i „Grodziszczoki”. Studia z dziejów regionalnych zespołów pieśni i tańca w XX wieku
Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, t. V: Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski kobiet w latach 1922–1939
Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, t. V: Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski kobiet w latach 1922–1939
Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, t. IV: Mistrzostwa Polski Mężczyzn w latach 1920–1939
Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, t. IV: Mistrzostwa Polski Mężczyzn w latach 1920–1939
Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867–2006)
Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867–2006)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl