ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Biurotechnika w administracji publicznej 15,75zł

Autorzy: Agata Barczewska-Dziobek, Maria Bosak, Katarzyna Kłosowska-Lasek

ISBN: 978-83-7338-820-8

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 196

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

 

Tematyka i treść opracowania podejmuje ważne i złożone zagadnienia istotne dla praktyki oraz teorii nauki administracji, prawa administracyjnego czy prawa pracy.

Twórczy charakter pracy wyróżnia się w próbie omówienia zagadnień doty­czących techniki i organizacji pracy w administracji publicznej w znaczeniu szerokim oraz zwróceniu uwagi na uwarunkowania społeczne – jawność two­rzenia prawa – znaczenie informacji i informatyki w procesach administrowania. Analiza zagadnień została dokonana z uwzględnieniem zmian społecznych, technicznych i prawnych.

Na pozytywną ocenę naukowo-merytoryczną zasługuje rozległe, ale wyraź­nie określone pole analizy naukowej, o czym świadczy treść i konstrukcja pracy.

 

Z recenzji prof. UŚ dr hab. Lidii Zacharko

 


 

 

Spis treści:

 

Wprowadzenie

 

Rozdział I

Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji pracy

1. Administracja publiczna jako szczególny rodzaj organizacji

2. Ogniwa organizacyjne w strukturach administracji publicznej

3. Wyposażenie miejsca pracy pracowników administracyjnych

4. Wewnętrzne akty określające organizację pracy w urzędzie

5. Pracownicy i urzędnicy administracji publicznej – specyfika

A. Pojęcie i charakterystyka pracownika w świetle obowiązujących regulacji prawnych

B. Charakterystyka zatrudnienia w administracji publicznej

 

Rozdział II

Formy prawne działania administracji publicznej

1. Akty normatywne

2. Akty administracyjne

3. Porozumienia i umowy

4. Czynności faktyczne administracji publicznej

 

Rozdział III

Informacja w działalności administracji publicznej

1. Pojęcie informacji

2. Informacja w procesie decyzyjnym

3. Procesy komunikacji

4. Udostępnianie informacji publicznej

 

Rozdział IV

Tworzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów

1. Systemy kancelaryjne

2. Postępowanie z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej

3. Przyjmowanie i obieg korespondencji w systemie tradycyjnym

4. Podstawowe zasady redagowania pism urzędowych

5. Przykłady pism typowych

6. Dokumentacja w sprawach osobowych

7. Archiwizowanie dokumentów

A. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej

B. Przechowywanie materiałów archiwalnych

 

Rozdział V

Informatyzacja administracji publicznej

1. W stronę elektronicznej administracji

2. Elektroniczny obieg dokumentów

3. Wykorzystywanie środków elektronicznych w postępowaniu administracyjnym i sądowym

 

Bibliografia

Wykaz aktów normatywnych

Wykaz orzecznictwa

Źródła internetowe

 

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne
Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne
Słownik karykaturzystów polskich II połowy XX wieku
Słownik karykaturzystów polskich II połowy XX wieku
Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne
Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 1: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 1: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Mój Teatr Norwida, seria: Z Archiwum Pisarza, t. VI
Mój Teatr Norwida, seria: Z Archiwum Pisarza, t. VI
Unia Wolności. Założenia programowe i działalność (1994–2005)
Unia Wolności. Założenia programowe i działalność (1994–2005)
Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, t. I
Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, t. I
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl