ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Administracja niewładcza 16,80zł

Redaktorzy: Agata Barczewska-Dziobek, Katarzyna Kłosowska-Lasek

ISBN: 978-83-7996-012-5

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 216

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 16,80 zł (z VAT)

 

 

na magazynie 1 egz.

 

Spis treści:

 

Słowo wstępne

 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

1. Istota i znaczenie stosunków niewładczych w polskim prawie administracyjnym

 

CZĘŚĆ I
KONSENSUALNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

1. Formy współdziałania w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

2. Umowa z zarządzającym lotniskiem w zakresie obowiązku użyteczności publicznej jako niewładcza forma działania administracji

3. Procedura ustanawiania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jako działanie niewładcze administracji publicznej

4. Obszary administracji niewładczej w realizowaniu usług oświatowych przez gminy

5. Administracyjnoprawne aspekty procedury przekazania prowadzenia szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego innemu podmiotowi

 

CZĘŚĆ II
FORMY UDZIAŁU OBYWATELI W ADMINISTROWANIU

1. Relacje administracji publicznej z podmiotami niepublicznymi w sferze stanowienia przepisów i planów działania

2. Podmioty prywatne w procesie prywatyzacji zadań publicznych jako przejaw niewładczej działalności administracji

3. Mediacja a ugoda administracyjna

 

CZĘŚĆ III
NIEWŁADCZE FORMY DZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

1. Dwustronne formy działania organów administracji weterynaryjnej

2. Niewładcze formy działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie ochrony konsumenta

3. Rola i miejsce aktów soft law w publicznoprawnym systemie ochrony konkurencji w Polsce

4. Niewładcze formy działania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Stan obecny a perspektywa zmian

 

CZĘŚĆ IV
KIERUNKI ZMIAN W ZARZĄDZANIU SPRAWAMI PUBLICZNYMI

1. W poszukiwaniu skuteczności działania administracji. Współczesna forma menedżer-skiego podejścia do administracji publicznej – New Public Management

2. Funkcje administracji publicznej w społeczeństwie wiedzy

3. Zakres samodzielności decyzyjnej jednostek samorządu terytorialnego przy podejmowaniu współpracy

4. Wojewódzkie centra usług wspólnych

 

Wykaz literatury

 

Wykaz aktów normatywnych

 

Wykaz orzecznictwa

 

Pozostałe źródła

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Czynności faktyczne jako prawna forma działania administracji
Czynności faktyczne jako prawna forma działania administracji
Rehabilitacja w udarze mózgu, wyd. 2 uzupełnione
Rehabilitacja w udarze mózgu, wyd. 2 uzupełnione
Trudności językowe w dyktanda wplecione (książka z płytą CD)
Trudności językowe w dyktanda wplecione (książka z płytą CD)
Wybrane problemy zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej. Podręcznik dla studentów
Wybrane problemy zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej. Podręcznik dla studentów
Polityka młodzieżowa. Wymiar krajowy i europejski
Polityka młodzieżowa. Wymiar krajowy i europejski
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Wirtualność jako realność
Wirtualność jako realność
Arbitraż. Między teoria i praktyką
Arbitraż. Między teoria i praktyką
Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu
Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl