ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Ius et Administratio. Zeszyt specjalny 4 15,75zł

Redaktorzy: Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova

ISSN: 23-54-0640

Liczba stron: 195

Rok wydania: 2014

Format: B5

Oprawa: miękka

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści

 

Słowo wstępne

Preface

Artykuły

 

Milena Barinková, Vladimíra Žofčinová

Social Status of an Employee in the Context of Social Legislation

Status społeczny pracownika w kontekście ustawodawstwa socjalnego

 

Josef Bejček

The Role of Economic Arguments in Decisions Concerning Protection of Competition. Rola argumentów ekonomicznych w decyzjach dotyczących ochrony konkurencji

 

Diana Cîrmaciu

Considerations Regarding to the Taxation on Profit in Romania. Rozważania nad opodatkowaniem dochodu w Rumunii

 

Marcel Dolobáč

Working Time under the European Union Law. Czas pracy w prawie Unii Europejskiej

 

Tatiana Frantsuz-Yakovets

Democratic Legislative Process in the European Bicameral Parliamentary Systems. Demokratyczny proces ustawodawczy w europejskich bikameralnych systemach parlamentarnych

 

Călina Jugastru

The New Regulation in the Romanian Law Concerning the Victim’s Consent – a Case which Exonerates from Liability. Nowa regulacja w prawie rumuńskim dotycząca zgody ofiary – przypadku, który uwalnia od odpowiedzialności

 

Monika Klejnowska

Zakres orzekania Sądu Najwyższego rozpatrującego przekazane przez sąd odwoławczy zagadnienie prawne w sprawie karnej. The Range of the Supreme Court’s Judicature Considering a Legal Matter in a Criminal Case Presented by a Court of Appeal

 

Ioan Leş, Sebastian Spinei

Reflections on the New Romanian Codes. Rozważania nad nowymi rumuńskimi kodeksami

 

Renato Braz Mehanna Khamis

The Status of the International Treaties of Human Rights in the Brazilian Constitutional

System. Status umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka w brazylijskim systemie konstytucyjnym

 

Виктория Росихина

Конституционные нормативно-правовые гарантии обеспечения права граждан на публичные объединения в Украине: теория и практика

Constitutional Legal Guarantees of Ensuring Citizens’ Rights to Public Association in Ukraine: Theory and Practice

 

Milan Sudzina

Výnimky zo zásady nemo plus iuris so zameraním sa na nadobudnutie nehnuteľnosti od nevlastníka v slovenskom právnom poriadku

Exceptions to the Principle nemo plus iuris with Respect to the Acquiring of Real Estate from Non-Owner under the Slovak Legal Order

 

Renata Świrgoń-Skok

Przywileje spadkowe w rozwoju historycznym rzymskiego prawa prywatnego Inheritance Privileges in the Historical Development of Private Roman Law

 

Jozef Tekeli

Zlučovanie a rozdelenie slovenských obcí. Merging and Splitting Municipalities in the Slovak Republic

 

Władysław P. Wlaźlak

The Catholic Church in Poland in the Years 1944–1950. Kościół katolicki w Polsce w latach 1944–1950

 

Recenzje

Bogusław Banaszak

Relacje polsko-rumuńskie. Historia, gospodarka, Unia Europejska, red. Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss. 156

Polish-Romanian Relations. History, Economy, the European Union, ed. Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, pp. 156

 

Marcin Niemczyk

Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym, wydanie III rozszerzone, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013, ss. 298

Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Science on a Contemporary State, III expanded edition, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013, pp. 298

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2014.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl