ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Glosariusz ABGB, Austriacki Kodeks Cywilny / Glossar des ABGB, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 100,00zł

Redaktor: Jan Olszewski

ISBN: 978-83-7996-047-7

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 636

Format: A4

Cena: 100 zł (z VAT)

 

  

    Publikacja napisana przez zespół 14 autorów  z Polski i Austrii pod kierunkiem dr. hab. Jana Olszewskiego, prof. UR z WPiA UR. Jak podkreślają autorzy aktualnie brak jest prac poruszających problematykę austriackiego prawa cywilnego. Glosariusz wyjaśniający znaczenie poszczególnych sformułowań czy instytucji prawnych austriackiego prawa cywilnego może znaleźć zastosowanie zarówno w nauce prawa, jako źródło informacji o prawie austriackim, jak również w praktyce stosowania prawa, tak w sądownictwie jak i w codziennej działalności przedsiębiorców w obrocie międzynarodowym.

Wiedza o prawie austriackim, zarówno z powodu zaszłości historycznych jak również związków z polskim prawem cywilnym, powinna nadal funkcjonować w świadomości polskich prawników.

 

 

Spis treści

WSTĘP

1. Cele opracowania Glosariusza pojęć z ABGB

2. Podstawowe informacje o ABGB

Wykaz zastosowanych skrótów niemieckich i polskich

Wykaz najczęściej przytaczanych austriackich aktów prawnych i dzienników

publikacyjnych w stosowanej formie skrótowej

GLOSARIUSZ ABGB

SUPLEMENT

Kodeks ABGB 2013 zmiany od 1 lutego 2013

ABGB – SPIS TREŚCI stan prawny na dzień 31 stycznia 2013

ABGB – SPIS TREŚCI stan prawny od 1 lutego 2013

Tabela porównawcza zmian

Bibliografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Therapieformen der Physiotherapie & Co. Metody terapii w fizjoterapii i specjalnościach pokrewnych oraz zawodach medycznych. Język niemiecki dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów
Therapieformen der Physiotherapie & Co. Metody terapii w fizjoterapii i specjalnościach pokrewnych oraz zawodach medycznych. Język niemiecki dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów
Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, t. II
Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, t. II
Interpretacyjne skutki decyzji tłumacza. Przekład literacki jako interpretacja międzykulturowa
Interpretacyjne skutki decyzji tłumacza. Przekład literacki jako interpretacja międzykulturowa
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 3
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 3
Ludzie i muzyka w Krakowie w I połowie XIX wieku
Ludzie i muzyka w Krakowie w I połowie XIX wieku
Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji
Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 2
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 2
Szymon Askenazy i jego korespondencja z Ludwikiem Finklem
Szymon Askenazy i jego korespondencja z Ludwikiem Finklem
Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku
Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl