ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Administracyjnoprawne zagadnienia imion i nazwisk 16,80zł

Autor: Michał Ura

ISBN: 978-83-7996-101-6

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 174

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 16,80 zł (z VAT)

 

na magazynie 1 egz.

 

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Kształtowanie się imion i nazwisk

1.1. Początki nadawania imion i nazwisk

1.2. Rozwój imion i nazwisk jako sposób indywidualizacji ludzi

1.3. Ewolucja podstaw prawnych w zakresie zmiany imion i nazwisk

1.4. Imię i nazwisko jako element tożsamości i dobro osobiste człowieka

ROZDZIAŁ II

Rejestracja imienia i nazwiska dziecka

2.1. Zasady rejestracji urodzeń

2.2. Administracyjnoprawne przesłanki ograniczające wybór imienia dziecka

2.3. Uprawnienia kierownika urzędu stanu cywilnego w zakresie wyboru imienia dziecka

2.4. Dopuszczalność zmiany imienia dziecka przez rodziców

2.5. Rejestracja nazwisk w akcie urodzenia

ROZDZIAŁ III

Zmiana imion i nazwisk w trybie postępowania administracyjnego

3.1. Organy administracji publicznej właściwe w zakresie rejestracji oraz zmiany imienia i nazwiska

3.2. Prawne formy działania kierownika urzędu stanu cywilnego w zakresie zmiany imienia i nazwiska

3.3. Zakres uznania administracyjnego organów administracji w zakresie zmiany imion i nazwisk

3.4. Przesłanki wyłączające zmianę imienia i nazwiska

3.5. Zmiana nazwiska członków rodziny

3.6. Obowiązki kierownika urzędu stanu cywilnego po wydaniu decyzji o zmianie imienia i nazwiska

ROZDZIAŁ IV

Postępowanie sądowe w sprawie imion i nazwisk

4.1. Zakres kontroli sądów powszechnych

4.2. Sądowoadministracyjna kontrola decyzji o zmianie imienia i nazwiska

ROZDZIAŁ V

Zmiana imienia i nazwiska w wybranych państwach

5.1. Uwagi ogólne

5.2. Państwa Unii Europejskiej

5.3. Państwa spoza Unii Europejskiej

Zakończenie

Wykaz literatury

Wykaz aktów prawnych

Summary

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Elity ruchu ludowego w Polsce w latach 1944 – 1949
Elity ruchu ludowego w Polsce w latach 1944 – 1949
Od logiki i liczb naturalnych do liczb zespolonych i wielomianów
Od logiki i liczb naturalnych do liczb zespolonych i wielomianów
Złote lata historiografii polskiej we Lwowie
Złote lata historiografii polskiej we Lwowie
Produktywność i zdrowotność środowiska
Produktywność i zdrowotność środowiska
Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
Interakcje polityczno-kulturowe i religijne w dziejach starożytnych
Interakcje polityczno-kulturowe i religijne w dziejach starożytnych
Prawo ukraińskie, teksty – źródła – tłumaczenia. Podręcznik naukowo-dydaktyczny dla studentów prawa, administracji i nauk społecznych
Prawo ukraińskie, teksty – źródła – tłumaczenia. Podręcznik naukowo-dydaktyczny dla studentów prawa, administracji i nauk społecznych
Implementacja prawa unijnego do systemów prawa krajowego w Polsce i na Słowacji po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej
Implementacja prawa unijnego do systemów prawa krajowego w Polsce i na Słowacji po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej
Potencjał organizacji do współpracy zewnętrznej - ujęcie teoretyczne i metodyka pomiaru, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 18
Potencjał organizacji do współpracy zewnętrznej - ujęcie teoretyczne i metodyka pomiaru, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 18
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl