ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
95 lat służb policyjnych w Polsce 42,00zł

Redaktorzy naukowi: Stanisław Pieprzny, Elżbieta Ura

ISBN: 978-83-7996-166-5

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 518

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 42,00 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ I. HISTORIA SŁUŻB POLICYJNYCH

Stanisław Pieprzny

95 lat służb policyjnych w Polsce – refleksje jubileuszowe

Włodzimierz Bonusiak

Powstanie Policji Państwowej na ziemiach polskich na przełomie 1918 i 1919 roku

Artur Mazurkiewicz

Przygotowanie Policji Państwowej do wykonywania zadań w stanie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz praktyczna realizacja tych zadań w kampanii wrześniowej 1939 r. – próba charakterystyki

Adam Pietrzkiewicz

Kształtowanie się organów Policji Państwowej na Podkarpaciu do 1939 roku

Marcin Płotek

Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej z perspektywy sędziów apelacji olsztyńskiej

Piotr Kozłowski

Kontrola ruchu granicznego realizowana przez organy Policji Państwowej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

 

ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA I ZADANIA POLICJI

Iwona Niżnik-Dobosz

Podmiotowość administracyjnoprawna Policji na gruncie ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Jarosław Dobkowski

W sprawie zasady wykonawczości Policji

Andrzej Pakuła

Komendant Główny Policji w ustroju administracji rządowej III Rzeczypospolitej

Karol Hermanowski

Wyłączenie Centralnego Biura Śledczego ze struktury Komendy Głównej Policji jako forma dekoncentracji Policji

Elżbieta Feret

Finansowanie służb mundurowych

Paweł Majka, Wojciech Zając

Finansowanie działalności Policji w Polsce

Piotr Dobosz

Zadania Policji w zakresie administracji infrastruktury materialnego dziedzictwa kulturowego

Ewa Kubas

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w czasie przeprowadzania zbiórek publicznych

Joanna Filaber

Oddziaływanie organów gminy na struktury Policji w sferze bezpieczeństwa publicznego

Roman Stec, Łukasz Ciołek, Mariusz Filipiuk

Nadzór Policji nad strażami przyrodniczymi (PSŁ, PSR, SL i SPN)

Paweł Łuczkowski 

Współpraca Policji z terenowymi organami administracji wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego

Justyna Kuśnierz-Chmiel

Wybrane aspekty regulacji dotyczących przetwarzania informacji przez Policję

Ewa Bonusiak

Udział organu Policji w postępowaniu egzekucyjnym na gruncie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Grzegorz Matyniak

Cyberprzestępczość – pojęcie, wybrane przykłady

František Leško, Ján Devera

Police forces and Roma communities in Presov

 

 

ROZDZIAŁ III. SŁUŻBA W POLICJI

Elżbieta Ura

Warunki ustawowe przyjęcia do służby w Policji na przestrzeni 95 lat – próba porównań

Konrad Kędzierski

Style kierowania w Policji

Paulina Ura

Kształtowanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Policji na przestrzeni lat

Mariusz Wieczorek 

Prawo pracy a stosunek służbowy policjantów

Bogdan Jaworski

Organizacja i kadry w podkarpackiej Policji

Piotr Szreniawski

Urzędowy optymizm a służby mundurowe

Dorota Mocarska

Historycznoprawne ujęcie przestępstwa nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego

 

 

ROZDZIAŁ IV. SOCJOLOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE  ASPEKTY SŁUŻBY W POLICJI

Eugeniusz Moczuk, Karol Bajda

Tworzenie bezpieczeństwa lokalnego przez Policję w perspektywie socjologicznej

Krzysztof Pobuta

Bezpieczeństwo przestrzeni społecznych

Jan Wilk, Piotr Płonka

Dwuznaczność w pracy wykrywczej organów ścigania

Robert Jałosiński

Police Stress

Joanna Stępień

Aspekt psychologiczny przy naborze kadr i pełnieniu służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych jako czynnik wpływający na zarządzanie kadrami

 

ROZDZIAŁ V. PROBLEMATYKA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY

I PRACOWNIKÓW POLICJI

Piotr Majer

Geneza związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji

Wiktor J. Mikusiński

Ruch związkowy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w 1981 roku (zarys historii i wybrane zagadnienia)

Józef Bąk

Prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania związków zawodowych służb mundurowych

 

Notki o autorach

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zdrowie publiczne, cz. 5: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w społeczeństwie
Zdrowie publiczne, cz. 5: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w społeczeństwie
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Właściwości fizykochemiczne winogron oraz win produkowanych w południowo-wschodniej Polsce, wyd. I
Właściwości fizykochemiczne winogron oraz win produkowanych w południowo-wschodniej Polsce, wyd. I
System ochrony praw człowieka w RP
System ochrony praw człowieka w RP
Dziecko wiejskie podkarpackie
Dziecko wiejskie podkarpackie
Wanda Siemaszkowa i jej teatr
Wanda Siemaszkowa i jej teatr
Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 9
Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 9
Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim
Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl