ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym 25,20zł

Autor: Krystian Nowak

ISBN: 978-83-7996-283-9

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 302

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 25,20 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I

Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w Drugiej Rzeczypospolitej

1. Okres prowizorium konstytucyjnego (1918–1922)

2. Pod rządami Konstytucji z 17 marca 1921 roku

3. W okresie obowiązywania ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku

4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ II

Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w okresie tzw. Polski Ludowej

1. W okresie Krajowej Rady Narodowej (1944–1947) i Sejmu Ustawodawczego (1947–1952)

2. Pod rządami Konstytucji PRL

3. Podsumowanie

ROZDZIAŁ III

Kompetencje Prezydenta RP w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w okresie prowizorium konstytucyjnego Trzeciej Rzeczypospolitej

1. W okresie transformacji ustrojowej (1989–1992)

2. Pod rządami ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 roku

3. Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV

Kompetencje Prezydenta RP w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w Trzeciej Rzeczypospolitej pod rządami Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku

1. Uwagi wstępne

2. Prezydent RP jako najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych

3. Prezydent RP jako strażnik bezpieczeństwa państwa

3.1. Kompetencje Prezydenta RP w sytuacjach szczególnych zagrożeń

3.2. Pozostałe kompetencje Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa państwa

3.3. Organy doradcze i urzędy pomocnicze Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa państwa

3.3.1. Rada Bezpieczeństwa Narodowego

3.3.2. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

4. Podsumowanie

Uwagi końcowe

Bibliografia

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Przez świat: Informacje turystyczne z całego świata. Tom XX
Przez świat: Informacje turystyczne z całego świata. Tom XX
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Obszary polonistyki 2. Język – kultura – literatura
Obszary polonistyki 2. Język – kultura – literatura
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka
Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji
Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji
Pedagogika nowoparadygmatyczna. W poszukiwaniu nowych inspiracji i aplikacji pedagogicznych
Pedagogika nowoparadygmatyczna. W poszukiwaniu nowych inspiracji i aplikacji pedagogicznych
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka
Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl