ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich 31,50zł

Redakcja: Sabina Grabowska, Joanna Juchniewicz

ISBN: 978-83-7996-506-9

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 348

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Immunitet parlamentarny w Albanii – Wojciech Mojski

1. Wprowadzenie

2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym

3. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu

4. Praktyka parlamentarna

5. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 2. Immunitet parlamentarny w Austrii – Piotr Czarny

1. Wprowadzenie

2. Ewolucja immunitetu parlamentarnego w Austrii

3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym

4. Postępowanie w sprawach immunitetowych

5. Immunitet członków Rady Federalnej i deputowanych do parlamentów krajów związkowych

6. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 3. Immunitet parlamentarny w Belgii – Krzysztof Prokop

1. Wprowadzenie

2. Immunitet materialny

3. Zmiany immunitetu formalnego na mocy nowelizacji Konstytucji Belgii z 28 lutego 1997 roku

4. Immunitet formalny

5. Postępowanie w sprawach immunitetowych

6. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 4. Immunitet parlamentarny w Białorusi – Grzegorz Kryszeń

1. Wprowadzenie

2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu

3. Postępowanie w sprawach immunitetowych

4. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 5. Immunitet parlamentarny w Bułgarii – Grzegorz Koksanowicz

1. Wprowadzenie

2. Status prawny parlamentarzysty

3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu

4. Postępowanie w sprawach immunitetowych

5. Praktyka parlamentarna

6. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 6. Immunitet parlamentarny w Chorwacji – Konrad Składowski

1. Wprowadzenie

2. Status prawny parlamentarzysty

3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym

4. Postępowanie w sprawach immunitetowych

5. Praktyka parlamentarna

6. Podsumowanie

Bibiliografia

Rozdział 7. Immunitet parlamentarny w Czechach – Krzysztof Skotnicki

1. Wprowadzenie

2. Status prawny parlamentarzysty

3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu

4. Postępowanie w sprawach immunitetowych

5. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 8. Immunitet parlamentarny w Danii – Bogusław Ulijasz

1. Wprowadzenie

2. Status prawny parlamentarzysty

3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu

4. Postępowanie w sprawach immunitetowych

5. Praktyka parlamentarna

6. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 9. Immunitet parlamentarny w Estonii – Marcin Dąbrowski

1. Wprowadzenie

2. Status prawny parlamentarzysty

3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu

4. Praktyka parlamentarna

5. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 10. Immunitet parlamentarny w Finlandii – Agnieszka Gajda

1. Wprowadzenie

2. Status prawny parlamentarzysty

3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu

4. Status prawny parlamentarzysty Wysp Alandzkich

5. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 11. Immunitet parlamentarny we Francji – Wojciech Brzozowski

1. Wprowadzenie

2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym

3. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu

4. Praktyka parlamentarna

5. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 12. Immunitet parlamentarny w Grecji – Małgorzata Lorencka

1. Wprowadzenie

2. Immunitet materialny

3. Immunitet formalny

4. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 13. Immunitet parlamentarny w Hiszpanii – Małgorzata Myśliwiec

1. Wprowadzenie

2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym

3. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu

4. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 14. Immunitet parlamentarny w Holandii – Agnieszka Bień-Kacała

1. Wprowadzenie

2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym

3. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu

4. Praktyka parlamentarna

5. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 15. Immunitet parlamentarny w Irlandii – Anna Rakowska-Trela

1. Wprowadzenie

2. Podstawy ustrojowe i istota immunitetu parlamentarnego

3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu

4. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 16. Immunitet parlamentarny na Litwie – Agnė Juškevičiūtė-Vilienė, Ona Valainienė

1. Wprowadzenie

2. Status prawny parlamentarzysty

3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu

4. Postępowanie w sprawach immunitetowych

5. Praktyka parlamentarna

6. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 17. Immunitety parlamentarne na Łotwie – Magdalena Abu Gholeh, Krzysztof Wygoda

1. Wprowadzenie

2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym

3. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu

4. Postępowanie w sprawach immunitetowych

5. Praktyka parlamentarna

6. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 18. Immunitet parlamentarny w Niemczech – Ryszard Balicki

1. Wprowadzenie

2. Status prawny parlamentarzysty

3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym

4. Postępowanie w sprawach immunitetowych

5. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 19. Immunitet parlamentarny w Norwegii – Artur Ławniczak

1. Wprowadzenie

2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu

3. Postępowanie w sprawach immunitetowych

4. Praktyka parlamentarna

5. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 20. Immunitet parlamentarny w Portugalii – Andrzej Jackiewicz

1. Wprowadzenie

2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym

3. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu

4. Postępowanie w sprawach immunitetowych

5. Praktyka parlamentarna

6. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 21. Immunitet parlamentarny w Rosji – Jacek Zaleśny

1. Wprowadzenie

2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu

3. Immunitet materialny

4. Immunitet formalny

5. Postępowanie w sprawach immunitetowych

6. Praktyka parlamentarna

7. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 22. Immunitet parlamentarny w Rumunii – Sabina Grabowska

1. Wprowadzenie

2. Status prawny parlamentarzysty

3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu

4. Postępowanie w sprawach immunitetowych

5. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 23. Immunitet parlamentarny na Słowacji – Anna Surówka-Pasek

1. Wprowadzenie

2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym

3. Postępowanie w sprawach immunitetowych

4. Praktyka parlamentarna

5. Komitet Mandatowy i Immunitetowy

6. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 24. Immunitet parlamentarny w Słowenii – Sławomir Patyra

1. Wprowadzenie

2. Status prawny parlamentarzysty

3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym

4. Postępowanie w sprawach immunitetowych

5. Praktyka parlamentarna

6. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 25. Immunitet parlamentarny w Szwajcarii – Joanna Juchniewicz

1. Wprowadzenie

2. Status prawny parlamentarzysty

3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu

4. Postępowanie w sprawach immunitetowych

5. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 26. Immunitet parlamentarny w Szwecji – Anna Rytel-Warzocha

1. Wprowadzenie

2. Status prawny parlamentarzysty

3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym

4. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu

5. Praktyka parlamentarna

6. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 27. Immunitet parlamentarny w Turcji – Artur Ławniczak

1. Wprowadzenie

2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym

3. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu

4. Praktyka parlamentarna

5. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 28. Immunitet parlamentarny na Ukrainie – Krzysztof Eckhardt

1. Wprowadzenie

2. Status prawny parlamentarzysty

3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu

4. Postępowanie w sprawach immunitetowych

5. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 29. Immunitet parlamentarny na Węgrzech – Artur Olechno

1. Wprowadzenie

2. Regulacja immunitetu w konstytucji z 1949 roku

3. Immunitet parlamentarny w Ustawie Zasadniczej z 2011 roku

4. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu

5. Praktyka parlamentarna

Bibliografia

Rozdział 30. Immunitet parlamentarny w Wielkiej Brytanii – Krzysztof Urbaniak

1. Wprowadzenie

2. Status prawny parlamentarzysty

3. Immunitet chroniący przed aresztowaniem

4. Immunitet wolności słowa

5. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 31. Immunitet parlamentarny we Włoszech – Monika Urbaniak

1. Wprowadzenie

2. Immunitet materialny

3. Immunitet formalny

4. Propozycje zmian zakresu immunitetu

5. Postępowanie w sprawach immunitetowych

6. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 32. Immunitet parlamentarny w Andorze, Liechtensteinie, Monako i San Marino – Paweł Kubacki

1. Wprowadzenie

2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym

3. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu

4. Praktyka parlamentarna

5. Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 1
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 1
Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów
Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów
Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki
Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa broszurowa)
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa broszurowa)
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa twarda)
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa twarda)
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl