ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego 2,10zł

Autor: Anna Habrat

ISBN: 978-83-7338-227-5
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 124
Format: A5
Oprawa: miękka
Cena:
2,10 zł (z VAT)
Książka poświęcona Leonowi Pretrażyckiemu – twórcy psychologicznej teorii prawa i naukowej polityki prawa, autorowi prac: Wstęp do nauki prawa i moralności, Teoria prawa i państwa, broszur O ideale społecznym i odrodzeniu prawa naturalnego oraz O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa. Praca odzwierciedla szerokie zainteresowania L. Petrażyckiego skupiające się, obok tematyki prawnej, na zagadnieniach z dziedziny moralności oraz problematyce społecznej, szczególnie na przebiegu procesu rozwoju społecznego, który – zdaniem uczonego – w ostatecznym wyniku ma doprowadzić do zapanowania w społeczeństwie ideału powszechnej miłości. W książce zamieszczono także wybór pism L. Petrażyckiego, stanowiących uzupełnienie omówionych poglądów z zakresu filozofii człowieka i społeczeństwa.

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 6
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 6
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 7
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 7
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl