ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 41, Seria Prawnicza, Prawo 5 12,60zł

Redaktor: Elżbieta Dynia

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1730-3508
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 212
Format: B5
Opr
awa: miękka
Cena: 12,60 zł (z VAT)

 

Spis treści: Antoni Dral – Ewolucja szczególnej, ustawowej ochrony trwałości stosunku pracy pracowników pełniących przedstawicielskie funkcje publiczne, Anna Habrat – Ideał człowieka i społeczeństwa według Leona Petrażyckiego, Monika Klejnowska – Kilka uwag na temat dowodowego wykorzystania w procesie karnym dokumentów sporządzonych przez oskarżonego i świadka poza postępowaniem, Aneta Kowalczyk – Uprawnienia reprezentatywnych ponadzakładowych organizacji związkowych w zakresie desygnowania przedstawicieli związków zawodowych do organów dialogu społecznego, opiniodawczo-doradczych, kontrolnych, Anna Marcisz-Dynia – Zasada bezpośredniego skutku norm prawa wspólnotowego, Maria Michur-Ziemba – Aspekty prawnomiędzynarodowe powstania Wspólnoty Niepodległych Państw, Stanisław Pieprzny – Administracyjnoprawne formy działania Policji, Piotr Krzysztof Sowiński – Odpowiedź oskarżonego na akt oskarżenia (Art. 388 § 2 KPK), Renata Świrgoń-Skok – Zagadnienie części składowych rzeczy w prawie rzymskim, Andrzej Witkowski – Obowiązek uiszczenia podatku gruntowego w ziemiopłodach w Polsce w latach 1947–1950.

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11
Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne
Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne
Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym (dodruk)
Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym (dodruk)
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 87, Seria Prawnicza, Prawo 16
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 87, Seria Prawnicza, Prawo 16
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa
Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl