ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki rolnicze »
Kompendium rolnictwa ekologicznego 21,00zł

Redaktor: Janina Błażej

ISBN: 978-83-7338-693-8

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 256

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

1. Wstęp

2. Rozwój rolnictwa ekologicznego – rys historyczny, Janina Błażej

3. Uwarunkowania prawne funkcjonowania gospodarstw ekologicznych, Janina Błażej

4. Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania ekologicznej produkcji rolniczej, Janina Błażej

5. Fenologia i wpływy kosmiczne w rolnictwie ekologicznym, Czesława Trąba, Paweł Wolański

6. Zasady produkcji roślinnej w gospodarstwach ekologicznych, Janina Błażej, Marta Pisarek

6.1. Zmianowanie i płodozmian, Janina Błażej

6.2. Zasady uprawy roli i nawożenia, Janina Błażej

6.3. Dobór odmian, Janina Błażej

6.4. Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym, Marta Pisarek

7. Łąki i pastwiska w gospodarstwach ekologicznych, Czesława Trąba, Paweł Wolański

7.1. Funkcje ekologiczne użytków zielonych

7.2. Pakiety programu rolnośrodowiskowego do wykorzystania w gospodarstwach ekolo­gicznych

7.3. Roślinność łąk i pastwisk w gospodarstwach ekologicznych

7.4. Nawożenie łąk w gospodarstwach ekologicznych

7.5. Zbiór i konserwacja runi z użytków zielonych w gospodarstwach ekologicznych

7.6. Wypas bydła w gospodarstwach ekologicznych

7.7. Przemienne użytki zielone

7.8. Odnawianie łąk i pastwisk ekologicznych

8. Produkcja zwierzęca w gospodarstwach ekologicznych, Zofia Sokołowicz, Jadwiga Lechowska

8.1. Podstawowe różnice między konwencjonalną a ekologiczną produkcją zwierzęcą

8.2. Dobór zwierząt do chowu w gospodarstwach ekologicznych

8.2.1. Pochodzenie zwierząt

8.2.2. Gatunki i rasy zwierząt użytkowane w gospodarstwach ekologicznych

8.3. Dobrostan zwierząt w gospodarstwach ekologicznych

8.4. Specyfika żywienia poszczególnych gatunków zwierząt utrzymywanych w gospodar­stwach ekologicznych

8.4.1. Żywienie bydła

8.4.2. Żywienie owiec

8.4.3. Żywienie trzody chlewnej

8.4.4. Żywienie drobiu

9. Ekologiczne przetwórstwo płodów rolnych, Janina Błażej

10.  Marketing rolnictwa ekologicznego, Janina Błażej

11.  Znaczenie rolnictwa ekologicznego dla zachowania walorów przyrodniczych środowiska, Czesława Trąba, Paweł Wolański

12. Agroekoturystyka, Marta Pisarek

 

Załączniki

Załącznik 1. Wykaz nasion materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi prowadzony przez Głównego In­spektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa [aktualizacja 7.12.2010]

Załącznik 2. Wykaz dostawców ekologicznego materiału siewnego

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Rachunkowość przedsiębiorstw. Podejmowanie i finansowanie działalności gospodarczej. Ewidencja. Sprawozdawczość
Rachunkowość przedsiębiorstw. Podejmowanie i finansowanie działalności gospodarczej. Ewidencja. Sprawozdawczość
Paleolityczna Wenus. Górnopaleolityczne przedstawienia antropomorficzne z Europy Środkowo-wschodniej
Paleolityczna Wenus. Górnopaleolityczne przedstawienia antropomorficzne z Europy Środkowo-wschodniej
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Druga Rzeczpospolita (1918–1939)
Druga Rzeczpospolita (1918–1939)
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Wschodnia prowincja magdalenienu
Wschodnia prowincja magdalenienu
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Technologia żywności i żywienia
Technologia żywności i żywienia
Dzienniki regionalne w Polsce
Dzienniki regionalne w Polsce
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl