ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki rolnicze »
Chemia dla kierunków przyrodniczych, cz. 1: Chemia ogólna i analityczna, wyd. 2 poprawione i poszerzone (dodruk) 15,75zł

Autorzy: Małgorzata Dżugan, Joanna Kisała, Anna Pasternakiewicz

Redaktor naukowy: Maria Droba

ISBN: 978-83-7338-846-8

Rodzaj publikacji: podręcznik

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 88

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

 

     Przedstawiony w skrypcie materiał obejmuje teorię i opis ćwiczeń z chemii ogólnej i analitycznej (część 1) oraz organicznej (część 2) realizowanych w ramach zajęć laboratoryjnych na kierunkach: biologia, ochrona środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka, biotechnologia oraz rolnictwo w Uniwersytecie Rzeszowskim.

     Układ skryptu uwzględnia wymagania podstawowego programu nauczania i dostosowuje jego zakres do wymogów minimum programowego omawianych kierunków. Zawarta we wstępie do poszczególnych ćwiczeń wiedza teoretyczna pozwala na opanowanie elementarnych zagadnień nieodzownych do właściwego zrozumienia przeprowadzanych procesów chemicznych. Skrypt może również być przydatny przy powtarzaniu i utrwalaniu wyuczonego materiału. Rolę tę spełniają pytania podane na końcu każdego ćwiczenia.

 

Z Przedmowy

 

 


 

Spis treści:

 

Przedmowa

 

1. Zasady pracy w laboratorium chemicznym

1.1. Regulamin pracowni

1.2. Bezpieczeństwo pracy w laboratorium chemicznym

1.3. Podstawowy sprzęt laboratoryjny

1.4. Podstawowe jednostki stosowane w analizie chemicznej

2. Typy reakcji chemicznych związków nieorganicznych

3. Podstawy obliczeń chemicznych

4. Procesy utleniania-redukcji

5. Analiza jakościowa wybranych kationów

6. Analiza jakościowa wybranych anionów

7. Analiza jakościowa soli nieorganicznych

8. Kinetyka reakcji chemicznych

9. Stężenia roztworów

10. Badanie wybranych właściwości fizycznych roztworów

11. Roztwory koloidalne. Zjawisko adsorpcji

12. Równowagi kwasowo-zasadowe w roztworach wodnych. Potencjometryczny pomiar pH

13. Analiza miareczkowa. Oznaczenie alkacymetryczne

14. Analiza miareczkowa. Jodometryczne oznaczanie zawartości Cu2+

15. Związki kompleksowe. Kompleksometryczne oznaczanie twardości wody

16. Reaktywność metali. Korozja elektrochemiczna

17. Metody optyczne w analizie chemicznej. I. Kolorymetria

18. Metody optyczne w analizie chemicznej. II. Polarymetria i refraktometria

 

Załącznik 1. Układ okresowy pierwiastków

Załącznik 2. Masy atomowe według danych IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)

Załącznik 3. Charakterystyka rozpuszczalności związków nieorganicznych w wodzie

Załącznik 4. Gęstość (g/cm3) wybranych wodnych roztworów w temperaturze 20°C

Załącznik 5. Stałe dysocjacji niektórych związków chemicznych

Załącznik 6. Wartości iloczynów rozpuszczalności wybranych soli

Załącznik 7. Wartości standardowych potencjałów układów redox (25°C)

Załącznik 8. Przedrostki stosowane do tworzenia wielokrotności oraz podwielokrotności jednostek

Załącznik 9. Sposoby wyrażania stężeń

 

Literatura uzupełniająca

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Chemia dla kierunków przyrodniczych, cz. 2: Chemia organiczna – ćwiczenia laboratoryjne, wyd. 2 zmienione (dodruk)
Chemia dla kierunków przyrodniczych, cz. 2: Chemia organiczna – ćwiczenia laboratoryjne, wyd. 2 zmienione (dodruk)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl