ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki rolnicze »
Chemia dla kierunków przyrodniczych, cz. 2: Chemia organiczna – ćwiczenia laboratoryjne, wyd. 2 zmienione (dodruk) 14,70zł

Autorzy: Maciej Balawejder, Maria Droba, Bogusław Droba

Redaktor naukowy: Maria Droba

ISBN: 978-83-7338-983-0

Rodzaj publikacji: podręcznik

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 80

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 14,70 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

1. Węglowodory

1.1. Otrzymywanie metanu

1.2. Reakcje alkanów i alkenów z KMnO4

1.3. Nitrowanie benzenu

1.4. Utlenianie benzenu i toluenu

1.5. Wykrywanie chlorowcopochodnych – próba Beilsteina

2. Alkohole i fenole

2.1. Badanie względnej aktywności alkoholi

2.2. Otrzymywanie i hydroliza alkoholanu

2.3. Utlenianie alkoholu I-rzędowego

2.4. Reakcja jodoformowa

2.5. Wykrywanie alkoholi wielowodorotlenowych

2.6. Próba ferroksowa

2.7. Porównanie właściwości alkoholi i fenoli

2.8. Badanie kwasowych właściwości fenolu

2.9. Próba indofenolowa

3. Aldehydy i ketony

3.1. Wykrywanie aldehydów

3.2. Utlenianie ketonów

3.3. Próba jodoformowa

3.4. Działanie wodorotlenków na związki karbonylowe

3.5. Działanie formaliny na białko

4. Kwasy karboksylowe, estry

4.1. Wykazanie charakteru kwasowego

4.2. Badanie mocy kwasów karboksylowych

4.3. Wpływ atomu chlorowca na moc kwasów karboksylowych

4.4. Badanie odczynu wodnych roztworów soli kwasów karboksylowych

4.5. Odróżnienie kwasu mrówkowego od kwasu octowego

4.6. Reakcja kwasu szczawiowego z wapniem

4.7. Oznaczanie stężenia kwasu octowego w occie spożywczym

4.8. Wykrywanie kwasu salicylowego

4.9. Otrzymywanie estrów

4.10. Hydroliza estru

5. Tłuszcze, mydła

5.1. Wykrywanie glicerolu w tłuszczu

5.2. Wykrywanie obecności kwasów nienasyconych w tłuszczach

5.3. Zmydlanie tłuszczów

5.4. Otrzymywanie mydeł nierozpuszczalnych w wodzie

5.5. Wysalanie mydła

5.6. Właściwości emulgujące mydeł

6. Organiczne związki azotu I  – aminy i amidy

6.1. Badanie charakteru zasadowego amin

6.2. Reakcja amin z kwasem azotowym(III)

6.3. Próba izonitrylowa na aminy pierwszorzędowe

6.4. Hydroliza mocznika

6.5. Otrzymywanie biuretu

6.6. Otrzymywanie azotanu mocznika

7. Organiczne związki azotu II – aminokwasy i białka

7.1. Charakter  amfoteryczny aminokwasów

7.2. Reakcja ninhydrynowa

7.3. Dezaminacja aminokwasów

7.4. Próba na aminokwasy siarkowe

7.5. Próba na aminokwasy aromatyczne (reakcja ksantoproteinowa)

7.6. Wykrywanie wiązania peptydowego

7.7. Wysalanie białka

7.8. Denaturacja białka

8. Cukry

8.1. Wykrywanie cukrów prostych – reakcja Molischa

8.2. Odróżnienie ketoz od aldoz – reakcja Seliwanowa

8.3. Badanie właściwości redukujących monosacharydów

8.4. Badanie właściwości redukujących disacharydów

8.5. Wykrywanie skrobi

8.6. Hydroliza kwasowa celulozy

8.7. Hydroliza kwasowa skrobi

9. Polimery

9.1. Depolimeryzacja polietylenu

9.2. Otrzymywanie żywicy mocznikowo-formaldehydowej

9.3. Otrzymywanie żywicy anilinowo-formaldehydowej

9.4. Otrzymywanie żywic fenolowo-formaldehydowych

10. Wyznaczenie stałych fizykochemicznych związków organicznych

10.1. Wyznaczanie temperatury topnienia

10.2. Wyznaczanie temperatury wrzenia

10.3. Pomiar współczynnika załamania światła – refraktometria

11. Identyfikacja nieznanego związku organicznego

12. Podstawowe techniki rozdzielania i oczyszczania związków organicznych

12.1. Destylacja

12.2. Ekstrakcja

12.3. Krystalizacja

12.4. Chromatografia

12.5. Chromatografia podziałowa bibułowa

12.6. Wybrane syntezy związków organicznych

12.7. Acetanilid

12.8. Cykloheksanon

12.9. Estryfikacja azeotropowa

13. Synteza kwasu acetylosalicylowego

14. Podstawowe czynności laboratoryjne oraz szkło stosowane w pracowni chemii organicznej

13.1. Ogrzewanie i chłodzenie

13.2. Suszenie ciał stałych i cieczy

13.3. Mieszanie

13.4. Podstawowe szkło laboratoryjne

 

Literatura

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2017.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl