ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki rolnicze »
Etnobiologia Polska nr 7/2017 21,00zł

Rocznik poświęcony etnobotanice, etnozoologii i etnomykologii

 

Redakcja: Łukasz Łuczaj

ISSN: 2083-6228

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 82

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 21,00 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Chwaluk Paweł, Chwaluk Agnieszka, Zatrucie piestrzenicą kasztanowatą - zapomniany problem: doniesienie kliniczne i przegląd literatury. False morel (Gyromitra esculenta) poisoning - a forgotten problem: clinical report and literature review, pp. 7-14

 

Graniszewska Maja, Kapler Adam, Odpowiedź Zygmunta Glogera (1845-1910) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego ogłoszoną w 1883 r., dotycząca pogranicza Mazowsza i Podlasia. Zygmunt Gloger's (1845-1910) response to Józef Rostafiński's (1850-1928) ethnobotanical questionnaire, published in 1883, concerning the Mazovia and Podlachia borderland , pp. 15-32

 

Stolarz Przemysław, Znajomość roślin trujących i leczniczych wśród studentów kierunków medycznych i paramedycznych z różnych regionów Polski. Knowledge of poisonous and medicinal plants among medical and paramedical students from various regions of Poland, pp. 33-40

 

Kohler Piotr, Rośliny sepulkralne w ankiecie Józefa Rostafińskiego (1850-1928) z 1883 r. Sepulchral plants reported in Józef Rostafiński's (1850-1928) ąuestionnaire, distributed in 1883, pp. 41-74

 

Klepacki Piotr, Polska Etnobotaniczna Baza Danych - początek drogi. Etnobotanical Database of Poland - the beginnings, pp. 75-82

 

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl