ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki techniczne /technologiczne »
Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży 3,15zł

Autor: Aleksander Marszałek 

ISBN: 83-7262-074-1
Rok wydania: 2001
Format: B5
Liczba stron: 368
Cena: 3,15 zł !

 

     Praca przedstawia nową koncepcję nauczania elektrotechniki w szkole ogólnokształcącej, ukierunkowaną na wspomaganie wielostronne ucznia w czasie podejmowania przez niego różnorodnych działań w środowisku techniki elektronicznej. Jest to próba zmiany “optyki” patrzenia na kwestię wychowania technicznego. Składa się z 9 rozdziałów: Nauczanie elektrotechniki w obecnym systemie edukacji ogólnotechnicznej, Elektronika jako dziedzina nauki i techniki, Działalność człowieka w środowisku techniki elektronicznej, Treść edukacji ogólnotechnicznej w zakresie elektroniki, Układ treści kształcenia a modele metodyczne nauczania techniki elektronicznej, Treści obrazowe a rozumienie elektrotechniki, Metody aktywizujące w nauczaniu i uczeniu się techniki elektronicznej, Badania efektywności nauczania elektrotechniki, Zastosowanie komputera w nauczaniu i uczeniu się techniki elektronicznej. Opatrzona jest indeksem, bibliografią oraz aneksem, który zawiera prezentację narzędzi i wyników badań. Dołączono do niej streszczenia w języku angielskim i rosyjskim. Adresowana jest do studentów “edukacji techniczno – informatycznej”, nauczycieli przedmiotów z zakresu techniki i informatyki, naukowców oraz do wszystkich osób wrażliwych na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży przez działalność techniczną.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Dydaktyka Informatyki nr 7/2012. Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji
Dydaktyka Informatyki nr 7/2012. Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji
Dydaktyka Informatyki nr 6/2011. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego
Dydaktyka Informatyki nr 6/2011. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego
Dydaktyka Informatyki nr 10/2015
Dydaktyka Informatyki nr 10/2015
Dydaktyka Informatyki nr 9/2014
Dydaktyka Informatyki nr 9/2014
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą
Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą
Prace Humanistyczne, nr 6
Prace Humanistyczne, nr 6
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl