ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki techniczne /technologiczne »
Diagnostyka pojazdów i maszyn wspomagana komputerowo (skrypt) 10,50zł

Autorzy: Grzegorz Dzieniszewski, Krzysztof Szwajka

ISBN: 978-83-7338-289-3
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 156
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 10,50 zł (z VAT)Diagnostyka rozumiana jako dziedzina nauki nie ogranicza
się tylko do diagnozowania narzędzia w procesie skrawania, ani do diagnozowania podzespołów maszyn, w szczególności pojazdów. Czysta forma dyscypliny naukowej diagnostyki obejmuje przecież także diagnostykę medyczną, tak różną od diagnostyki technicznej. Interdyscyplinarny charakter diagnostyki jest spójny z jej głównymi obszarami takimi jak: genezowanie, diagnozowanie oraz prognozowanie. Bardzo szeroki obszar diagnostyki został w ramach niniejszej książki zawężony do diagnostyki narzędzia i diagnostyki pojazdów. Wspomniane obszary diagnozowania są bardzo istotne w technice, gdyż w przypadku diagnostyki narzędzia wpływają na jakość i wydajność obróbki, a przypadku pojazdów samochodowych na ich parametry proekologiczne oraz zdatność i gotowość będącą główną cechą oczekiwaną przez użytkowników pojazdów.
Omówione procedury i metody diagnostyczne wspomagane komputerowo, poprzedzone obszernymi rozważaniami teoretycznymi, stanowią kompendium wiedzy z zakresu diagnozowania. Zaprezentowane w niniejszej książce interdyscyplinarne ujęcie diagnostyki w sposób precyzyjny wyjaśnia jej istotę, nie zawężając jednak obszaru praktycznej aplikacji metod diagnostycznych.

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Krzepnięcie metali i stopów
Krzepnięcie metali i stopów
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Człowiek a wychowanie. Europejskie możliwości i zagrożenia
Człowiek a wychowanie. Europejskie możliwości i zagrożenia
Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat)
Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat)
Rosyjski język biznesu w szkole wyższej/ Биэнес-русский в высшей школе
Rosyjski język biznesu w szkole wyższej/ Биэнес-русский в высшей школе
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl