ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Książki nagrodzone »
Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy (książka wyłączona ze sprzedaży)


 

 DYPLOM ORAZ MEDAL UZNANIA DLA REDAKTORA PRACY
PROF. DR. HAB. WŁODZIMIERZA BONUSIAKA
ZA WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
POLAKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ TRZECIĄ RZESZĘ
Pamięć o przeszłości jest obowiązkiem wobec przyszłości

Promocja książki Wydawnictwa UR

15 września br. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta promocja książki “Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy”. Książka, której redaktorem naukowym jest prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, powstała w naszym wydawnictwie, ukazała się w nakładzie (na razie) 15 tys. egz. i została w 90% sfinansowana z funduszy darczyńców. Składa się ona z kilku części: w pierwszej swoją wiedzę historyczną zaprezentowali naukowcy. Umieszczono w niej artykuł nieżyjącego już prof. Czesław Łuczaka nt. polityki zatrudnienia w Trzeciej Rzeszy; prof. Włodzimierza Bonusiaka, który obszernie omówił rekrutację, rozmieszczenie i strukturę polskich robotników przymusowych; prof. Włodzimierza Jastrzębskiego nt. warunków pracy i życia robotników oraz artykuł prawnika, specjalisty prawa międzynarodowego dr Elżbiety Mikos-Skuzy, wyjaśniający wg norm prawa międzynarodowego sytuację prawną robotników wynikającą m.in. z konwencji haskich. W części drugiej zobrazowano działania władz państwowych oraz organizacji społecznych (polskich i niemieckich), których celem było moralne zadośćuczynienie polskim robotnikom przymusowym przez Republikę Federalną Niemiec. Ponadto książka zawiera bogaty materiał ilustracyjny, indeks geograficzny oraz opis działań odnośnie do postanowień między RP a RFN w sprawie odszkodowań finansowych.
Z inicjatywą wydania książki wystąpił ZG Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Warszawie, a przesłaniem jej jest ukazanie czytelnikom, przede wszystkim młodzieży, wiedzy na temat losów Polaków – ofiar nazizmu, przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu problematyki, jak i przebiegu wypłat świadczeń dla ofiar Trzeciej Rzeszy w Polsce.
W trakcie uroczystości, na której obecni byli m.in. ambasador Republiki Austrii, przedstawiciele Ambasady RFN, przewodniczący zarządu Fundacji “Polsko-Niemieckie Pojednanie”, przedstawiciele Polskiej Unii Ofiar Nazizmu, żyjący uczestnicy wydarzeń sprzed ponad 60 lat, których szeregi przerzedza nieubłagany upływ czasu, jak i rodziny poszkodowanych – zostały wręczone dyplomy uznania wraz z medalami za wspieranie działalności Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę. Z naszej uczelni otrzymali je: rektor Włodzimierz Bonusiak, red. Anna Szydło i dyr. Wydawnictwa Stanisław Dudziński. Po prezentacji książki, której dokonał prof. W. Bonusiak, udaliśmy się do Sali Skarbca Zamku Królewskiego na wystawę “Zachować pamięć”, nad którą honorowy patronat objął prezydent RP – Aleksander Kwaśniewski. Prezentowane na wystawie dokumenty, mapy i fotografie oraz materiały audiowizualne przypominają, że założenia polityki Hitlera wyznaczyły Polakom rolę niewolników.
Ekspozycja przybliża też sylwetki ofiar tego przerażającego systemu, ich los pozostanie na zawsze dowodem barbarzyństwa, podobnie jak obozy pracy i obozy koncentracyjne, pogromy i deportacje. Wystawa jest przestrogą dla całego świata i jeszcze jedną zachętą do budowania wspólnej, pokojowej przyszłości. I, podobnie jak książka, służyć ma “zasypywaniu rowów” i szukaniu tego, co łączy oba nasze narody. Prawie cały nakład książki został bezpłatnie przekazany do bibliotek szkół średnich w całej Polsce.

Anna Szydło, “Gazeta Uniwersytecka”, nr 7/37, październik 2005

Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły
Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły
Środowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania
Środowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl