ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Książki nagrodzone »
Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień


NAGRODA
10. TARGÓW KSIĄŻKI W KRAKOWIE (19–22.10.2006) 
ZA NAJLEPSZY  PODRĘCZNIK I SKRYPT AKADEMICKI '06 


O książce:


Książka poświęcona ukazaniu dwóch podstawowych systemów edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, tj. systemu edukacji zdrowotnej w rodzinie oraz systemu edukacji zdrowotnej w szkole. Może służyć jako podręcznik dla studentów pedagogiki i kultury fizycznej do edukacji zdrowotnej.


Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha:

Praca Czesława Lewickiego budzi emocje. Jest bogata treściowo, jest erudycyjna. Zawiera też sądy i opinie kontrowersyjne. Jest poniekąd rzeczą naturalną, że w procesie kształtowania się określonego obszaru wiedzy pojawiać się powinny różne stanowiska. To jest korzystne dla tożsamości danej dyscypliny. Część formułowanych w tej pracy tez jest dobrym prawem autora i badacza. Część opinii i sądów jest owocem jego temperamentu i orientacji metodologicznych.


Z recenzji prof. UŚ dr hab. Ewy Syrek:

Rozważania Autora dotyczą pedagogiki społecznej wobec zagrożeń zdrowia i edukacji zdrowotnej. Autor podjął próbę wskazania, iż klasyczna koncepcja pedagogiki społecznej obejmowała także zagadnienia zdrowia – wychowania dla spraw zdrowia i znalazła swoich kontynuatorów wśród współczesnych pedagogów społecznych.
Praca włącza się swoim przedmiotem zainteresowań w nurt dyskursu o edukacji zdrowotnej prowadzonej przez przedstawicieli nauk o wychowaniu.

Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl