ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2 5,25zł

Redaktor: Andrzej Andrusiewicz

 

ISBN: 83-7338-110-4

Rok wydania: 2002

Format: B5

Liczba stron: 324

Cena: 5,25 (z VAT)

 

 


Drugi tom pracy zbiorowej “Polska i jej wschodni sąsiedzi” zawiera przegląd badań prowadzonych w Zakładzie Badań Wschodnich Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tomie zamieszczono także teksty będące dorobkiem badawczym uczonych z innych ośrodków akademickich krajowych i zagranicznych. Książka podzielona jest na następujące części tematyczne: Artykuły – omawiające problematykę historyczną,
historiozoficzną i filozoficzną oraz socjologiczną i politologiczną Rosji, Białorusi i Ukrainy; Artykuły recenzyjne oraz Recenzje i omówienia – służące wymianie myśli, krytyce poglądów oraz refleksji metodologiczno-historycznej. Prezentowane materiały dotyczą wschodnioeuropejskiego obszaru kulturowo-historycznego. Spis treści: Wstęp; Artykuły: Andrzej Andrusiewicz – Rzym – Konstantynopol – Moskwa; Henryk Bartoszewicz – Plany polityczne ZSRR wobec Bałkanów i Europy Środkowowschodniej w okresie drugiej wojny światowej; Krzysztof Kubala – Iwana Iljina koncepcja miejsca Rosji w Europie; Iwan A. Iljin – O nacjonalizmie rosyjskim; Wiktor P. Makareno – Problem odtwarzania imperium: przypadek Rosji; Natalia A. Aleksachina – Dynamika międzyetnicznych oddziaływań w Federacji Rosyjskiej; Wiaczesław Szalkiewicz – Białoruski konstytucjonalizm: historia i współczesność; W. A. Klimienko – System kształcenia na Białorusi na progu XXI wieku; Artur Paszko – Ukraina, Ukraińcy i Kościół greckokatolicki w świetle publicystyki narodowo-radykalnej okresu okupacji niemieckiej; Monika Ślęzak – Ukraińcy i ich diaspora w XX wieku – zarys statystyczny; Witalij W. Masnenko, Mychajło P. Sywołap – Stan istoricznoji swidomosti żitieliw Centralnoj Ukrajini; Oleksandr Muzika, Wiktorija Gorbunowa, Wiktorija Zagurs’ka – Psichosemanticzne doslidżennia etnicznich stereotipiw w umowach miżetnicznoji wzajemodiji; Switlana Koliadenko, Natalia Sejko – Socialni służbi u lokalnomu ukrajins’komu seredo’wiczi: problemy mołodi ta studenstwa; Anna Czachor – Globalizm, regionalizm i lokalizm w realiach wybranych krajów Euroregionu Karpackiego; Julian Felenczak – Prawosławna diecezja przemysko-nowosądecka: historia i współczesność; Dariusz Wojakowski – Spis duchowieństwa i parafii prawosławnej diecezji przemysko-nowosądeckiej; Dariusz Wojakowski – Problemy metodologiczne badań nad religijnością w Europie Wschodniej w kontekście tak zwanego “odrodzenia religijności”; Artykuły recenzyjne: Andrzej Andrusiewicz, Monika Ślufińska – Moskiewska idea państwa; Andrzej Andrusiewicz – Mit rosyjskich reform; Bazyli Białokozowicz – Pisarz i polityk; Bazyli Białokozowicz – Vademecum ukrainistyczne; Dariusz Wojakowski – Dokąd zmierza ukraińska myśl narodowa; Elżbieta Cesarz-Maternicka – Historiografia polska wobec Rosji; Recenzje i omówienia: Andrzej Andrusiewicz – Bazyli Białokozowicz: Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów formowania się białoruskiej świadomości narodowej; Andrzej Andrusiewicz – Jan Sobczak: Cesarz Mikołaj II; Andrzej Andrusiewicz – Pawluczuk Włodzimierz: Ukraina. Polityka i mistyka; Monika Ślęzak – Tomasz Stryjek: Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji; Zofia Pawłowska-Andrusiewicz – Paradoksy impierskoj politiki: Polaki w Rossii, russkije w Polsze (XIX – naczało XX w.); Zofia Pawłowska-Andrusiewicz – Pismo kulturalno-naukowe “Galicja”; Zapiski bibliograficzne: Literatura w języku polskim; Literatura w języku rosyjskim; Literatura w języku ukraińskim; Książki nadesłane do Zakładu Badań Wschodnich; Miscellanea: Gienrich Borowik – Teatr Stalina; Jak było naprawdę. Historyczny Zjazd. Referat Chruszczowa CIA oceniła na milion dolarów; Noty o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Kulturozofia
Kulturozofia
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl