ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4 4,20zł

Redaktor: Andrzej Andrusiewicz

 

ISBN: 83-7338-063-9

Rok wydania:  2004

Format: B5

Liczba stron: 324

Cena: 4,20 zł (z VAT) 

 

Czwarty tom serii stanowi kontynuację badań z zakresu studiów wschodnioznawczych prowadzonych przez naukowców kilku uniwersytetów. Praca dzieli się na sześć części tematycznych, które uwzględniają problematykę: historyczną, politologiczną, socjologiczną, kulturoznawczą, etnologiczną i historiograficzną. Obok obszernie zaprezentowanych działów zawierających artykuły, recenzje i zapiski bibliograficzne wprowadzono nowy – Regionalistykę. Teksty napisane są w językach polskim i ukraińskim.

Spis treści: Wstęp; Artykuły: Piotr Uruski – Metropolita Iłarion a klasztor kijowsko-pieczerski; Piotr Romanow – Rosja i Zachód: Na huśtawce historii; Stanisław Nabywaniec – Kościół greckokatolicki w Galicji w latach 1772–1848. Wybrane zagadnienia; Wiktorija Tielwak – Michajło Gruszewśkij ta Kijiwśkij uniwiersitet (do problemi stanowlennia istoriograficznoji koncepciji); Witalij Tielwak – Tieorieticzni aspiekti jewropejśkoji istoriografiji w riecenzijnij spadszczini Michajła Gruszewśkogo (lwiwśka doba); Piotr Kozłowski – Powstanie Małopolskiego Inspektoratu Straży Granicznej; Ewa Fogelzang-Adler – Mniejszości narodowe w myśli politycznej Stronnictwa Demokratycznego i ugrupowań z nim związanych (1939–1945); Krzysztof Łabędź – Opozycja polityczna w Polsce wobec Związku Radzieckiego w latach osiemdziesiątych XX wieku; Monika Ślęzak – Mniejszość ukraińska w Polsce w pracach Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w latach 1989–2000; Katarzyna Sobolewska-Myślik – Respektowanie praw człowieka na Słowacji w okresie rządów Władimira Mečiara; Dariusz Wojakowski – Relacje między wielokulturowością a światem wartości. Uwagi metodologiczne; Joanna Czartoryska – Podstawowe swobody w Unii Europejskiej; Magdalena Szpunar – Unia Europejska a kraje Europy Środkowej i Wschodniej – w świetle badania opinii publicznej; S. Kargopołow, O. Dylkowa – Dlaczego obwód kaliningradzki nie może być obecnie nazywany obwodem i od czego należy rozpocząć uzgadnianie stanowisk dotyczących jego przyszłości; S. S. Antiszyn, N. W. Michałkin – Ideologia bezpieczeństwa; Anna Andrusiewicz – Wprowadzenie do tematyki subkultury gotyckiej; Igor Czechowśkij – „Polowannia na wid’om u sieriedniowicznij Jewropi i jogo widgomin u magicznij praktici Ukrajinciw Karpatśkogo riegionu; Regionalistyka: Grzegorz Szopa – Prasa przemyska w latach 1790–1918; Beata Świętojańska – Rola funkcji militarnej w rozwoju miasta Przemyśla w dobie autonomicznej; Joanna Wróbel – Wybory do Sejmu Ustawodawczego i Senatu w latach 1919–1922 ze szczególnym uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego; Krzysztof Majkowski – Przesiedlenia ludności w powiatach przeworskim i jarosławskim w latach 1944–1948; Piotr Gerent – Prawosławie na Dolnym Śląsku; Wywiad: Staram się pojąć, co się z nim dzieje. Wywiad z Igorem R. Szafariewiczem; Trzecia Wojna Ojczyźniana. Rozmowa Antona Wasiljewa z Igorem Szafariewiczem; Artykuły recenzyjne: Elżbieta Cesarz-Maternicka – Polska myśl historyczna XIX i pierwszej połowy XX w. wobec rosyjskiej despotii; Wojciech J. Cynarski – O konflikcie uniwersalizmów; Jerzy Jestal – Janusowe oblicze transformacji na Węgrzech 1990–1998; Recenzje i omówienia: Andrzej Andrusiewicz – W. Bierdinskich: „Kriestjanskaja cywilizacyja w Rossii”; Andrzej Andrusiewicz – W. K. Kantor: „Russkij Jewropiejec kak jawlenije kultury”; Andrzej Andrusiewicz – M. Ślufińska: „Myśl polityczna Leona Bluma”; Zofi Pawłowska-Andrusiewicz – J. Nikitorowicz: „Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej”; Zofia Pawłowska-Andrusiewicz – „Kultury tradycyjne a kultura globalna”; Joanna Wróbel – M. M. Drozdowski: „Władysław Grabski”; Piotr Kozłowski – Z. Pruski: „Bastion Polesie. Polskie fortyfikacje na Polesiu w  latach 1920–1939”; Joanna Czartoryska – Z. Biegański: „W smudze Kainowego cienia. Skazani na śmierć przez sądy wojskowe na obszarze województwa pomorskiego (bydgoskiego) w latach 1945–1954”; Jolanta Czartoryska – „Rok 1948. Nadzieje i złudzenia polskich socjalistów; Krzysztof Kubala – „Wisnyk, Fiłosofija. Politołogija”; Zapiski bibliograficzne (oprac. Andrzej Andrusiewicz): T. Dmitrijewa – „Charaktier russkij”, Moskwa 2001; J. F. Pietinowa – „Wo dni Jekatieriny”, S. Pietierburg 2002; W. Korolenko – „Byłaby żywa Rossija”, Moskwa 2002; A. A. Juszko – „Fieodalnoje ziemlewładienije Moskowskoj ziemli XIV wieka”, Moskwa 2002; A. I. Kołpakidi – „Wsie o wnieszniej razwiedkie”, Moskwa 2002;  L. Ł. Laszenko – „Aleksandr II, ili istorija triech odinoczestw”, Moskwa 2002; I. T. Janin – „Iz Russkoj mysli o Rossii”, Moskwa 2002; Ł. Morozowa, „Zatwornicy. Mif o Wielikich Kniaginiach”, Moskwa 2002; S. Kara-Murza – „Sowietskaja cywilizacyja”, Moskwa 2002; A. D. Siniawskij – „Osnowy sowietskoj cywilizacyi”, Moskwa 2002; J. Gor’kow – „Gosudarstwiennyj Komitiet Obrony postanawlajet (1941–1945), Moskwa 2002; A. W. Ostrowskij – „Kto stojał za spinoj Stalina”, S. Pietierburg, Moskwa 2002; J. W. Jemieljanow – „Stalin”, Moskwa 2002; „Niemiec mój sąsiad”, Osnobrück 2002; Noty o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr  5
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 5
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl