ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Raporty i szkice o kulturze fizycznej i zdrowotnej w perspektywie humanistycznej 17,85zł

Redaktorzy: Wojciech J. Cynarski, Stanisław Cieszkowski

ISBN: 978-83-7338-493-4

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 192

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 17,85 zł (z VAT)

 

 

Spis treści: Wprowadzenie, I. ZAGADNIENIA OGÓLNOTEORETYCZNE: Zbigniew Krawczyk, Przegląd koncepcji teoretycznych w naukach społecznych kultury fizycznej, Jerzy Kosiewicz – Prolegomena do rozważań o sporcie zachodnim i spirytualizmie, Władysław Pańczyk – Kultura fizyczna wobec „grzechów” współczesnego człowieka, Marcel Nemec, Ján Junger – Fair play – ethical principle of global sport, II. KOMPARATYSTYKA KULTUROWA: Wojciech J. Cynarski, Zespołowe gry sportowe jako widowisko i rytuał: baseball, football i basketball w USA, Dorota Pawlik – Tradycyjne elementy kultury fizycznej Maorysów na wybranych przykładach, Ewa Polak – Przenikanie słownictwa sportowego do współczesnej polszczyzny jako element zmian kulturowych, III. RAPORTY O WYBRANYCH ZJAWISKACH Z DZIEDZINY KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWOTNEJ: Tomasz Sahaj – Społeczne aspekty działań pseudokibiców futbolowych, Anna Nizioł – Elementy stylu życia kibiców piłkarskich a ich wizerunek w społeczeństwie, Monika  Sławek – Społeczne  uwarunkowania  czasu  wolnego w kontekście rekreacji  fizycznej. Studium przypadku – mieszkańcy  dużego osiedla  blokowego  w Łodzi, Bogusława Graczykowska – Aktywność ruchowa wybranej grupy zawodowej – na podstawie grupy nauczycieli, Władysław Pańczyk, Dagmara Sądecka, Joanna Dudek – Poziom aktywności fizycznej studentów wybranych uczelni południowo-wschodniej Polski, Anna Bochenek – Przygotowanie studentów ZWWF w Białej Podlaskiej do pełnienia roli wychowawców fizycznych, Rafał Kapica – Wpływ rodziny na aktywność turystyczną studentów, Ivan Uher – Health, well-being and exercise analysis of older population, Mária Tomová – Pohybovo-rekreačné activity vo vol’nom čase, vỳznamné hodnoty pre človeka, Agata Andruszkiewicz – Wisła wczoraj i dziś – wykorzystanie warszawskiego odcinka Wisły do celów rekreacyjnych na przestrzeni ostatniego wieku, Indeks nazwisk.

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2009.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Piłka ręczna, wyd. III zmienione
Piłka ręczna, wyd. III zmienione
Wybrane problemy zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej. Podręcznik dla studentów
Wybrane problemy zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej. Podręcznik dla studentów
Technologia żywności i żywienia
Technologia żywności i żywienia
Teoretyczno-metodyczne podstawy wybranych letnich form turystyki aktywnej
Teoretyczno-metodyczne podstawy wybranych letnich form turystyki aktywnej
Zdrowie publiczne, cz. 3: Leki a zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
Zdrowie publiczne, cz. 3: Leki a zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989
Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989
Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych
Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych
Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania)
Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl