ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych 35,70zł

Redaktor: Franciszek Kozaczuk

ISBN: 978-83-7338-497-2

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 476

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 35,70 zł (z VAT)

 

Spis treści: Franciszek Kozaczuk – Wstęp, Rozdział I: INNOWACJE RESOCJALIZACYJNE: Andrzej Bałandynowicz – Destygmatyzacja i wychodzenie z opresji skazanych w warunkach kurateli sądowej a ich readaptacja społeczna, Jan Szałański – Postulowane modele przygotowania nieletnich do życia po opuszczeniu zakładu poprawczego, Aleksandra Szymanowska, Grzegorz Korwin-Szymanowski – Stosunek instytucji świadczących pomoc do byłych skazanych, Monika Marczak – Obraz byłego więźnia w ocenie pracowników instytucji pomocowych – analiza badań, Dorota Lizoń-Szłapowska, Janusz Stanek – Opinie skazanych na temat opieki postpenitencjarnej i jej wpływu na proces readaptacji społecznej, Dorota Pstrąg – Obawy skazanych związane z readaptacją do życia na wolności, Urszula Sobczyszyn – Czynniki utrudniające społeczną readaptację skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolności – ogólna charakterystyka, Anna Kozłowska – Czynniki utrudniające społeczną readaptację skazanych w aspekcie ich aktywizacji zawodowej, Edyta Pindel – Życie po więzieniu – readaptacja w środowisku otwartym, Krzysztof Linowski – Wybrane czynniki indywidualne skazanych a odwołane warunkowe zwolnienie, Katarzyna Mirosław – Aktywność zawodowa osadzonych kobiet drogą do wolności, Sylwester Bębas – Rodzinne uwarunkowania resocjalizacji więźniów, Konrad Kołek – Edukacja, świadomość prawna, wzorce postępowania, zapobieganie patologiom społecznym i przestępczości jako czynniki niezbędne w kształtowaniu praworządnego społeczeństwa obywatelskiego, Rozdział II: DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA READAPTACJĘ SPOŁECZNĄ W ŚRODOWISKU WOLNOŚCIOWYM: Henryka Lenczewska-Machel, Henryk Machel – Marginalizacja społeczna jako czynnik redukujący poprawczą sprawność więzienia, Franciszek Kozaczuk – Hierarchie wartości osadzonych, Małgorzata Kuć – Znaczenie zasady indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności w readaptacji społecznej skazanych, Marta Górka, ks. Waldemar Woźniak – Cechy osobowości więźniów nieprzystosowanych do izolacji penitencjarnej,  Sławomir Przybyliński – Przynależność podkulturowa skazanych a nastrój panujący w zakładzie karnym, Monika Badowska-Hodyr, Anna Świerad – System Dozoru Elektronicznego (SDE) alternatywą kary pozbawienia wolności – próba oceny, Joanna Skura – Pomoc postpenitencjarna w kontekście przygotowania skazanych do życia w warunkach wolnościowych, Stanislav Križovský – Resocializácia – profilaktika zločinnosti spojenej s migráciou, Danuta Ochojska – Niektóre korelaty poczucia zadowolenia i efektywności pracy wychowawców placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich i zakładów karnych, Jerzy Nikołajew – Szwedzki model duszpasterstwa więziennego, Witold Kędzierski – Oddział wewnętrzny zakładu karnego w Rzeszowie jako nowa struktura poprawiająca efektywność organizacyjną oraz oddziaływań w kierunku readaptacji społecznej skazanych, Rozdział III: SPECJALNE PROBLEMY WE WSPÓŁCZESNEJ RESOCJALIZACJI: Jan Szałański – Postępowanie procesowe i penitencjarne wobec sprawców przestępstw „wyrafinowanych”, Zdzisław Majchrzyk – Psychologiczne predykatory ponownego popełnienia czynu o znacznej szkodliwości społecznej – a możliwość oddziaływań socjalnych i readaptacyjnych osób internowanych, Zdzisław Majchrzyk, Grzegorz Kudlak – Społeczna odpowiedzialność za psychicznie chorych sprawców czynów karalnych. Zasady wykonywania środka zabezpieczającego w regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej w Polsce, Paweł Tyrała – Znajomość problematyki bezpieczeństwa zwiększa kompetencje specjalistów resocjalizacji, Dariusz Schmidt –   Religijność kadry penitencjarnej a funkcjonowanie zawodowe w instytucji totalnej, Agnieszka Klaus-Strożek – Poczucie koherencji i zapotrzebowanie na stymulację kobiet osadzonych w zakładach karnych, Agnieszka Klaus-Strożek – Wybrane wymiary osobowości zabójczyń odbywających karę pozbawienia wolności w aspekcie pracy resocjalizacyjnej i postpenitencjarnej, Tadeusz Sakowicz – Problematyka życiowa skazanych kobiet – przegląd niektórych badań, Robert Opora – Readaptacja społeczna skazanych za czyn pedofilny jako element prewencji kryminalnej, Maria Łukaszek – Socjodemograficzne uwarunkowania świadczenia usług seksualnych przez wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy.

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2009.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym (dodruk)
Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym (dodruk)
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Idea uniwersytetu dziś. Perspektywa filozoficzna
Idea uniwersytetu dziś. Perspektywa filozoficzna
Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym, wyd. 2
Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym, wyd. 2
Wybrane problemy pedagogiki rodziny (Family pedagogy – selected problems)
Wybrane problemy pedagogiki rodziny (Family pedagogy – selected problems)
Ekologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, wyd. II rozszerzone (dodruk)
Ekologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, wyd. II rozszerzone (dodruk)
Konstytucja Republiki Kosowa
Konstytucja Republiki Kosowa
Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy
Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy
Słowo. Studia językoznawcze, nr 1
Słowo. Studia językoznawcze, nr 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl