ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych 35,70zł

Redaktor: Franciszek Kozaczuk

ISBN: 978-83-7338-497-2

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 476

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 35,70 zł (z VAT)

 

Spis treści: Franciszek Kozaczuk – Wstęp, Rozdział I: INNOWACJE RESOCJALIZACYJNE: Andrzej Bałandynowicz – Destygmatyzacja i wychodzenie z opresji skazanych w warunkach kurateli sądowej a ich readaptacja społeczna, Jan Szałański – Postulowane modele przygotowania nieletnich do życia po opuszczeniu zakładu poprawczego, Aleksandra Szymanowska, Grzegorz Korwin-Szymanowski – Stosunek instytucji świadczących pomoc do byłych skazanych, Monika Marczak – Obraz byłego więźnia w ocenie pracowników instytucji pomocowych – analiza badań, Dorota Lizoń-Szłapowska, Janusz Stanek – Opinie skazanych na temat opieki postpenitencjarnej i jej wpływu na proces readaptacji społecznej, Dorota Pstrąg – Obawy skazanych związane z readaptacją do życia na wolności, Urszula Sobczyszyn – Czynniki utrudniające społeczną readaptację skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolności – ogólna charakterystyka, Anna Kozłowska – Czynniki utrudniające społeczną readaptację skazanych w aspekcie ich aktywizacji zawodowej, Edyta Pindel – Życie po więzieniu – readaptacja w środowisku otwartym, Krzysztof Linowski – Wybrane czynniki indywidualne skazanych a odwołane warunkowe zwolnienie, Katarzyna Mirosław – Aktywność zawodowa osadzonych kobiet drogą do wolności, Sylwester Bębas – Rodzinne uwarunkowania resocjalizacji więźniów, Konrad Kołek – Edukacja, świadomość prawna, wzorce postępowania, zapobieganie patologiom społecznym i przestępczości jako czynniki niezbędne w kształtowaniu praworządnego społeczeństwa obywatelskiego, Rozdział II: DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA READAPTACJĘ SPOŁECZNĄ W ŚRODOWISKU WOLNOŚCIOWYM: Henryka Lenczewska-Machel, Henryk Machel – Marginalizacja społeczna jako czynnik redukujący poprawczą sprawność więzienia, Franciszek Kozaczuk – Hierarchie wartości osadzonych, Małgorzata Kuć – Znaczenie zasady indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności w readaptacji społecznej skazanych, Marta Górka, ks. Waldemar Woźniak – Cechy osobowości więźniów nieprzystosowanych do izolacji penitencjarnej,  Sławomir Przybyliński – Przynależność podkulturowa skazanych a nastrój panujący w zakładzie karnym, Monika Badowska-Hodyr, Anna Świerad – System Dozoru Elektronicznego (SDE) alternatywą kary pozbawienia wolności – próba oceny, Joanna Skura – Pomoc postpenitencjarna w kontekście przygotowania skazanych do życia w warunkach wolnościowych, Stanislav Križovský – Resocializácia – profilaktika zločinnosti spojenej s migráciou, Danuta Ochojska – Niektóre korelaty poczucia zadowolenia i efektywności pracy wychowawców placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich i zakładów karnych, Jerzy Nikołajew – Szwedzki model duszpasterstwa więziennego, Witold Kędzierski – Oddział wewnętrzny zakładu karnego w Rzeszowie jako nowa struktura poprawiająca efektywność organizacyjną oraz oddziaływań w kierunku readaptacji społecznej skazanych, Rozdział III: SPECJALNE PROBLEMY WE WSPÓŁCZESNEJ RESOCJALIZACJI: Jan Szałański – Postępowanie procesowe i penitencjarne wobec sprawców przestępstw „wyrafinowanych”, Zdzisław Majchrzyk – Psychologiczne predykatory ponownego popełnienia czynu o znacznej szkodliwości społecznej – a możliwość oddziaływań socjalnych i readaptacyjnych osób internowanych, Zdzisław Majchrzyk, Grzegorz Kudlak – Społeczna odpowiedzialność za psychicznie chorych sprawców czynów karalnych. Zasady wykonywania środka zabezpieczającego w regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej w Polsce, Paweł Tyrała – Znajomość problematyki bezpieczeństwa zwiększa kompetencje specjalistów resocjalizacji, Dariusz Schmidt –   Religijność kadry penitencjarnej a funkcjonowanie zawodowe w instytucji totalnej, Agnieszka Klaus-Strożek – Poczucie koherencji i zapotrzebowanie na stymulację kobiet osadzonych w zakładach karnych, Agnieszka Klaus-Strożek – Wybrane wymiary osobowości zabójczyń odbywających karę pozbawienia wolności w aspekcie pracy resocjalizacyjnej i postpenitencjarnej, Tadeusz Sakowicz – Problematyka życiowa skazanych kobiet – przegląd niektórych badań, Robert Opora – Readaptacja społeczna skazanych za czyn pedofilny jako element prewencji kryminalnej, Maria Łukaszek – Socjodemograficzne uwarunkowania świadczenia usług seksualnych przez wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy.

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2009.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Konstytucja Republiki Kosowa
Konstytucja Republiki Kosowa
Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym (dodruk)
Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym (dodruk)
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Idea uniwersytetu dziś. Perspektywa filozoficzna
Idea uniwersytetu dziś. Perspektywa filozoficzna
Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym, wyd. 2
Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym, wyd. 2
Wybrane problemy pedagogiki rodziny (Family pedagogy – selected problems)
Wybrane problemy pedagogiki rodziny (Family pedagogy – selected problems)
Ekologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, wyd. II rozszerzone (dodruk)
Ekologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, wyd. II rozszerzone (dodruk)
Polska podczas II wojny światowej, wyd. IV
Polska podczas II wojny światowej, wyd. IV
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl