ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5 5,25zł

Redaktor: Andrzej Andrusiewicz

 

ISBN: 83-7338-039-6

Rok wydania: 2004

Format: B5

Liczba stron: 492

Cena: 5,25 zł (z VAT)

 

 

Tom piąty serii stawia sobie za cel porównanie różnych aspektów polskiego procesu historycznego, współczesnych zagadnień społecznych i kulturowych z analogicznymi zjawiskami w krajach Europy Wschodniej. W dziale: „Artykuły i rozprawy” dokonano ich wyodrębnienia według różnych dyscyplin naukowych. Teksty zaprezentowane w pracy dotyczą m.in.: problematyki lwowskiej, religioznawczej, ukraińskiej (zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym) czy diaspory węgierskiej w Europie Środkowej i Wschodniej. W tomie są też recenzje, omówienia i kronika naukowa. Materiały napisane są w dwu językach: polskim i ukraińskim.

Spis treści: Wstęp; Artykuły i rozprawy: HISTORIA: Jan Kwak – Zarys zabudowy miast i wyposażenie mieszkań w województwie ruskim w XVI–XVIII wieku; Stanisław Nabywaniec – Pieriemiśka eparchija schidn’ogo obrjadu w pieriod prawosławnych supereczok; Zdzisław Budzyński – Od religii do narodu. Problem tożsamości religijnej i etnicznej na pograniczu polsko-ukraińskim w latach 1772–1939; Eugeniusz Koko – PPS na Ukrainie wobec kwestii ukraińskiej od końca XIX w. do 1918 r.; Krzysztof Majkowski – Polska a kwestia ukraińska w latach 1918–1921; Wacław Wierzbieniec – Formy organizowania się ludności żydowskiej Lwowa na płaszczyźnie zawodowej w latach 1918–1839; Jolanta Kamińska-Kwak – Środowisko medyczne województwa lwowskiego w okresie międzywojennym; Krystyna Charczuk – Rozwój infrastruktury leczniczej w Truskawcu w latach 1827–1939; Dorota Walczewska – Związek Równouprawnienia Kobiet we Lwowie w walce o prawa kobiet; Kazimierz Szmyd – Z dziejów Narodowego (Tajnego) Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie (1919–1926); Andrzej Bonusiak, Edyta Czop – Lwów w świetle dokumentów radzieckich z 1940 roku; Henryk Bartoszewicz – Stanowisko Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie wobec sprawy arcybiskupa Jana Cieplaka; Joanna Wróbel – Maciej Rataj – marszałek Sejmu; Grzegorz Szopa – Drukarstwo przemyskie w latach 1754–1939; Beata Świętojańska – Policja w Przemyślu w dobie autonomicznej; Piotr Kozłowski – Małopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej w Przemyślu w walce z przestępstwami granicznymi w latach 1928–1934; SOCJOLOGIA: Stanisław Marczuk – Reconstruction of economy in axiological perspective; Barbara Marek-Zborowska – Społeczna tożsamość prywatnych przedsiębiorców; Kazimierz Krupa – Zarządzanie wiedzą a zmiany organizacyjne (wybrane aspekty); Monika Ślęzak – Szkolnictwo ukraińskie w Polsce w latach 90. XX wieku; Wasil’ Bałuch, Witalij Dokasz – Religijna mereża Ukrainy: suczasnyj stan ta osnowni tendenciji rozwitku; Natalija Sejko – Dewiaciji u pidlitkowomu seredowyszczi (opytuwannia) szkolariw m. Żytomyra; POLITOLOGIA: Karol B. Janowski – Politologii polskiej przemiany; Jerzy Jestal – Debaty wokół społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie; Siergij Szamara – Probliemy nacionalizmu ta identycznosti w umowach stanowłennia ukrajinśkoji derżawnosti; P. Sabah, M. Wieczorek, A. Rączaszek – Stosunki narodowościowe i ewolucja polityki wobec mniejszości węgierskiej w Europie Środkowowschodniej; Wojciech J. Cynarski – Kulturowy archetyp i etos a postrzeganie charakteru narodowego; FILOZOFIA PRAWA: Władysław W. Szalkiewicz – Issledowanije tieorieticzeskogo nasledija W. D. Spasowicza w Rossii; LITERATUROZNAWSTWO: Jarosław Strycharski – Uniwersalizm twórczości Maksyma Gorkiego (na przykładzie sztuki „Na dnie”); Wiaczesław F. Szalkiewicz – Iosafat Ogryzko – izdatiel pierwogo sobranija soczinienij N. A. Dobrolubowa; HISTORIOZOFIA: Marian Broda – Idea Moskwy – Trzeciego Rzymu i struktury „duszy świata”; Piotr Nikołajew – Kultura na peryferiach władzy; Nikita Moisiejew – Rosyjskie pytanie; Recenzje i omówienia: Artur Paszko – „Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś”; Joanna Wróbel – B. Surmacz: „Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie”; Monika Ślufińska – T. A. Olszański: „Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci”; Beata Świętojańska, Paweł Pasek – A. Wilson: „Ukraińcy”; Piotr Kozłowski – „Polska granica wschodnia. Przeszłość i teraźniejszość”; Andrzej Andrusiewicz – „Harvard Ukrainian Studies”; Andrzej Andrusiewicz – K. Szmyd: „Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860–1939)”; Andrzej Andrusiewicz – N. Sejko: „Polskie szkolnictwo na Wołyni-Żitomirszczini u XIX – pierszij połowini XX st.; Andrzej Andrusiewicz – A. Bonusiak: „Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997”; Zofia Pawłowska-Andrusiewicz – „Pedagogika. Podręcznik akademicki”; Marian Broda – W. Kantor: „Russkij jewropiejec kak jawlenije kultury (fiłosofsko-istoriczeskij analiz); Marian Broda – G. Przebinda: „Między Moskwą a Rzymem”; Dorota Walczewska – „Równe prawa i nierówne szanse kobiety w Polsce międzywojennej”; Barbara Marek-Zborowska – H. Domański: „Polska klasa średnia”; Jerzy Jestal – „Socjologia. Cykl wykładów”; Kronika naukowa: Elżbieta Cesarz-Maternicka – Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. I Międzynarodowa konferencja naukowa, Rzeszów 2002; Elżbieta Cesarz-Maternicka – II Międzynarodowa konferencja naukowa: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku, Rzeszów 2003; Dariusz Wojakowski – Konferencja naukowa: Narody, regiony i euroregiony w Europie Środkowowschodniej a nowe granice Unii Europejskiej, Rzeszów–Czudec 2003; Piotr Kozłowski – Konferencja naukowa z okazji 80. rocznicy powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, Kętrzyn 2003; Dokumenty: Ukraina i Ukraińcy w drugiej wojnie światowej. Platforma Ukraińskiego Narodowo-Patriotycznego Bloku Lwowszczyzny; Miscellanea: Aleksiej Dmitrowskij – Hymn słowiański; Książki nadesłane do Zakładu Badań Wschodnich; Noty o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr  5
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 5
Prace Humanistyczne, nr 7
Prace Humanistyczne, nr 7
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl