ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku 30,00zł

Współwydawcy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski

Redaktorzy: Edyta Czop, Elżbieta Rączy

ISBN: 978-83-7338-498-9

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 184

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 30,00 zł (z VAT) 

 

 

Spis treści: Wstęp, Artykuły: Kinga Frojimovics – Brothers in Arms? The attitude of Poles and Polish Jews towards each other in the refugee camps in Hungary, 1939–1945, Witold Mędykowski – Sprawiedliwi, niesprawiedliwi? O złożoności stosunków pomiędzy ratującymi a ocalonymi w okresie Zagłady, Anna Krochmal – Pomoc Żydom w czasie II wojny światowej w świetle polskich i niemieckich źródeł archiwalnych, Piotr Szopa – Stosunek żołnierzy konspiracji niepodległościowej do Żydów w świetle wspomnień i dokumentów organizacyjnych na terenie Rzeszowszczyzny, Janusz Borowiec – Zbrodnie popełnione na Żydach przez oddział Gwardii Ludowej „Iskra” w świetle dokumentów sądowych, Marcin Urynowicz – Prezesa getta warszawskiego stosunek do Polski i Polaków, Paweł Fornal – Żydzi w strukturach aparatu bezpieczeństwa na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956, Elżbieta Rączy – Zabójstwa dokonane na Żydach w województwie rzeszowskim w latach 1944–1947 w świetle akt organów bezpieczeństwa, Edyta Czop – Izrael, Żydzi, syjoniści i syjonizm w odbiorze społecznym w świetle informacji organów bezpieczeństwa województwa rzeszowskiego z lat 1967–1968, Andrzej Bonusiak – Z ziemi polskiej do Izraela i Palestyny... 1939–1989, Rita Horváth – The Portrayal of Relations between Poles and Polish Jews on the Eve of the Holocaust in Isaac Bashevis Singer’s Di familye Mushkat (The Family Moskat), Wykaz skrótów, Indeks osób.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Święty Jan Paweł II - pierwszy Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego
Święty Jan Paweł II - pierwszy Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego
Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989
Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989
Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX w. Wybrane zagadnienia
Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX w. Wybrane zagadnienia
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Dziecko wiejskie podkarpackie
Dziecko wiejskie podkarpackie
Podkarpacie. Studia socjologiczne
Podkarpacie. Studia socjologiczne
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Dwie dekady lokalnego bezrobocia (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu)
Dwie dekady lokalnego bezrobocia (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl