ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 6 5,25zł

Redaktor: Andrzej Andrusiewicz

 

ISBN: 83-7338-275-5

Rok wydania: 2005

Format: B5

Liczba stron: 352

Cena: 5,25 zł (z VAT)

 


Tom szósty serii został podzielony tematycznie według różnych dyscyplin naukowych. Autorami są zarówno młodzi adepci nauki, jak i wybitni badacze starszej generacji.

Spis treści: Wstęp; Artykuły i rozprawy: HISTORIA: Henryk Bartoszewicz – Roman Knoll wobec sprawy niepodległości Ukrainy 1917–1921. Z dziejów prometeizmu polskiego; Maksym Gon – Miż lojalnistju i ugodowstwom: Ukrajinśki prouriadowi paliticzni partiji Zachidnoju Ukrajini (1920–1930-ti roki); Adam Laska – Mniejszości słowiańskie w myśli politycznej Narodowej Partii Robotniczej; Joanna Wróbel – Ludowcy w sejmowej komisji konstytucyjnej – ich wpływ na Konstytucję marcową; Adam Krzanowski – Kształtowanie postaw skautów i harcerzy na podstawie treści historycznych stosowanych w pracy wychowawczej w latach 1911–1939; Paweł Pinkowicz – Struktura organizacyjna Kościoła greckokatolickiego w Polsce po II wojnie światowej; SOCJOLOGIA: Zygmunt Seręga – Wielozawodowość w polskim rolnictwie rodzinnym. Tradycyjne i współczesne wzory aktywności pozarolniczej; Jerzy Michno – Wpływ wybranej formy prywatyzacji przedsiębiorstwa w regionie peryferyjnym na postawy pracowników wobec procesu restrukturyzacji gospodarki (zagadnienia wybrane); Barbara Marek-Zborowska – Przedsiębiorczość, przedsiębiorcy i zarządzanie w koncepcji Petera F. Druckera; POLITOLOGIA: Sergiej Trojan – Konstytucyjne zasady ukraińskiej państwowości oraz ewolucja systemu politycznego; Grzegorz Bonusiak – Ekologia w służbie demokracji. Narodziny Zielonych na Ukrainie; Siergij Szamara – Naciołogija: rozdumni stosowno nacyji, nacyonalizmu i nauky pro nich; Wojciech J. Cynarski – Globalizacja na obszarze kultury a problemy lokalne nietolerancji; Kamil Wais – Bariery rozwoju Związku Harcerstwa Polskieg w III Rzeczypospolitej; Robert Kłaczyński – Czeczenia – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość; LITERATUROZNASTWO: Bazyli Białokozowicz – Stanisław Witkiewicz i Lew Tołstoj. Pokrewieństwo postawy moralnej i urzeczenie ludowością; HISTORIOZOFIA: Ludmiła Klukina – Russkaja idieja kak opyt prisustwija russkogo soznanija w mirie; Marian Broda – Bolszewizm i tradycja kulturowo-polityczna Rosji; Aleksiej Dmitrowskij – Słowiańska idea: Polska i Rosja; Adam Karpiński – Kultura słowiańska w rozwoju bytu społecznego; Recenzje. Omówienia: Włodzimierz Bonusiak – Tadeusz Miluski: „Poziom życia społeczeństwa rosyjskiego w latach 1992–2000. Uwarunkowania ekonomiczne”, Elżbieta Cesarz‑Maternicka – Janusz Tazbir: „Polska przedmurzem Europy”, Monika Ślufińska – red. J. Zołotowski: „Rosja XX wiek. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej”; Leszek Strycharski – Stanisław Kuniajew: „Poezja. Sud’ba. Rossija”, Dariusz Wojakowski – Jadwiga Staniszkis: „Władza globalizacji”, Jerzy Jestal – Andrzej Zybała: „Globalna korekta. Szansa Polski w zglobalizowanym świecie”; Adam Laska – Władysław Siła-Nowicki: „Wspomnienia i dokumenty”; Piotr Kozłowski – Jerzy Prochowicz, Andrzej Kostankiewicz, J. Rutkiewicz: „Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939”; Dorota Walczewska – Dobrochna Kałwa: „Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych”, Jan Kwak – Ks. Józef Wołczański: „Wydział teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1939”, Zofia Pawłowska-Andrusiewicz – Mieczysław Łobocki: „Teoria wychowania w zarysie”; Kronika naukowa: Grzegorz Kuprianowicz – W kręgu sztuki sakralnej regiony chełmskiego. Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej „Do piękna nadprzyrodzonego”, Chełm, 4–5 października 2002 r.; Jerzy Jestal – Konferencja „Idientities, Global, European, National, Local”, Warszawa, 2–13 listopada 2003; Roman Jurkowski – „Europa a Rosja. Opinie, konflikty, współpraca (II Elbląsko-Mrągowska Konferencja Naukowa. Mrągowo 4–5 maja 2004); Dariusz Wojakowski – Konferencja „Polityczna analiza współczesnych aspektów rozwoju krajów słowiańskich”, Instytut Słowianoznawstwa, Równe, Ukraina, 25–26 maja 2004; Elżbieta Cesarz-Maternicka – III Międzynarodowa konferencja naukowa „Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w.”, Rzeszów 28–29 IX 2004; Wojciech J. Cynarski – II Konferencja EASS – „Wymagania sportu w zmieniającej się Europie”, Rzeszów – Łańcut, 27–30 V 2004; Barbara Krygier – Wystąpienie na posiedzeniu Prezydium Międzynarodowej Akademii Oświaty i Wychowania im. Cyryla i Metodego, Moskwa 23.04.2003; Dokumenty: Wybór dokumentów Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego i Straży Celnej (1922–1928) i Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej (1928–1934). Opracowanie: Piotr Kozłowski; Miscellanea: Getto dla Rosjan?; Książki nadesłane do Zakładu Badań Wschodnich; Noty  o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr  5
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 5
Prace Humanistyczne, nr 7
Prace Humanistyczne, nr 7
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl