ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 7 4,20zł

Redaktor: Andrzej Andrusiewicz

 

ISBN: 978-83-7338-163-6

Rok wydania: 2006

Liczba stron: 272

Format: B5

Oprawa: miękka

Cena: 4,20 zł (z VAT)
Spis treści: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
: Historia: Igor Czechowski – Starobriadci-Lipowani Bukowiny: wid konserwaciji do asimilaciji, Krystyna Charczuk – Urbanistyczny rozwój Truskawca, Anna Putowa – Losy proboszczów parafii św. Aleksandra w Kijowie na początku XX wieku, Dorota Walczewska – Działalność kobiecych organizacji ziemiańskich w województwie lwowskim w latach 1918–1939. Wybrane przykłady, Grzegorz Szopa – Próby utworzenia województwa przemyskiego w latach 1919–1921 i 1930, Elżbieta Rączy – Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie w latach 1944–1954 (cz. 1), Edyta Czop – Nastroje społeczne w województwie rzeszowskim przed wyborami 1961 r. w świetle sprawozdań Służby Bezpieczeństwa, Historiozofia: Wiaczesław Szalkiewicz – Poglądy społeczno-polityczne Mikołaja Danilewskiego, Socjologia: Dariusz Wojakowski – Ukraińcy na Podkarpaciu w świetle badań socjologicznych, Olga Popowicz – Życie kulturalne i społeczne Ukraińców w Przemyślu i okolicach, Wojciech J. Cynarski – Narodowe tradycje sportowe a globalizacja. Interpretacja socjologiczna, POLITOLOGIA: Siergiej Trojan – Postradziecki model polityki społecznej na Ukrainie, Jerzy Jestal – Rola telewizyjnych debat w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej na Ukrainie w 2004 r., Robert Kłaczyński – Społeczno-polityczna sytuacja w Mołdawii na początku XXI wieku, Maksim Michajłowicz Alijew – Politiczni aspekti stworiennia gazotransportnich projektiw u regioni Centralnoji ta Schidnoji Jewropi, FILOZOFIA PRAWA: Władisław W. Szalkiewicz – Prawo i nrawstwiennost’, ich wzaimootnoszenije i razwitije, LITERATUROZNAWSTWO: Helena Duć-Fajfer – Przez literaturę ku etniczności – literatura łemkowska od połowy XIX wieku do dziś, Jarosław Strycharski – L. Tołstoj i M. Gorki – put’k odinoczestwu, ARTYKUŁY RECENZYJNE: Elżbieta Cesarz-Maternicka – Uległość i opór. Kilka uwag na marginesie dzieła “Klio polska”, Irena Rudziewicz – Nowa książka o Tołstoju, Władisław W. Szalkiewicz – Bibliografie polskich jurystów, Krzysztof Kubala – Współczesne ukraińskie czasopisma religioznawcze, Wojciech J. Cynarski – W kierunku antropologii turystyki, RECENZJE. OMÓWIENIA: Wiaczesław Szalkiewicz – Andrzej Andrusiewicz: “Cywilizacja rosyjska”, t. 1, Jolanta Czartoryska – Stanisław Car: “Polska koncepcja autorytaryzmu”, Jolanta Czartoryska – Adam Laska: “Narodowa Partia robotnicza 1920–1937”, Włodzimierz Bonusiak – Stefan Dudra: “Kościół prawosławny na ziemiach zachodnich i północnych Polski po II wojnie światowej”, Jan Kwak – S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski: “Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim”, Zofia Pawłowska-Andrusiewicz – “Wisnik Lwiwskogo Uniwersitetu, Andrzej Andrusiewicz – Slawista. Biuletyn informacyjny Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Andrusiewicz – “Słowiańskij Wisnik”, Radosław Malikowski – Jeremy Ryfkin: “Wiek dostępu”, Kazimierz Krupa – Iwan Mykhasyuk: “Globalizacja i euroregionalizacja”, Jerzy Jestal – Deborah Tannen: “Cywilizacja kłótni. Jak powstrzymać amerykańską wojnę na słowa, Andrzej Andrusiewicz – Andrzej Bonusiak: “Szkolnictwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1984– 2003, Dorota Walczewska – “Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX”, ZAPISKI BIBLIOGRAFICZNE (oprac. Andrzej Andrusiewicz): L. M. Mleczin – “Russkaja armija mieżdu Trockim i Stalinym”, Moskwa 2002, M. Amis – “Stalin. Josif Groznyj”, Moskwa 2003, W. A. Leskow – Stalin i zagowor Tuchaczewskogo, Moskwa 2003, B. S. Ilizarow – “Tajna żyzni Stalina”, Moskwa 2003, G. W. Kostyrczenko – “Tajna politika Stalina. Włast’ i antisiemitizm, Moskwa 2003, S. S. Montefiore – “Stalin. Dwór czerwonego cara”, Warszawa 2004, J. Prudnikowa – “Stalin. Wtoroje ubijstwo”, S. Pietierburg 2004, Ż. A. Miedwiediew – “Stalin i jewriejskaja problema”, Moskwa 2004, D. P. Prochorow – “Rozwiedka ot Stalina do Putina”, S. Pietierburg 2004, M. B. Smolin – “Tajny russkoj impierii”, Moskwa 2003, S. G. Kara-Murza – “Antisowietskij projekt”, Moskwa 2003, L. M. Mleczin – “MID. Ministry inostrannych dieł. Tajna dipłomatija Kriemla”, Moskwa 2003, W. N. Diemin – “Gipier’borieja. Istoriczeskij korni russkogo naroda”, Moskwa 2003, W. Kłabing – “Grażdanskaja wojna w Rossii. Biełyje armii”, St. Petersburg – Moskwa 2003, “Rosyjskaja cywilizacja”, Moskwa 2003, “Cenzura w Rossii w konce XIX – naczale XX wieka. Sbornik wospominanij”, Moskwa 2003, W. W. Jeżow – “Samyje znamienityje zagawory i pierieworoty Rossii”, Moskwa 2002, G. Hosking – “Rossija i russkije”, t. 1–2, Moskwa 2003, D. W., J. A. Kesler – “Drugaja istorija Moskowskogo carstwa. Ot osnowanija Moskwy do Raskoła”, Moskwa 2003, R. K. Bałandin, S. S. Mironow – “Tajny smutnych epoch”, Moskwa 2003, D. W. Lisiejcewa – “Posolskij prikaz w epochu Smuty”, Moskwa 2003, W. W. Wiedieniejew – “Wielikije tajny Rossii XX wieka”, Moskwa 2003, I. Rudziewicz – “Czełowiek i priroda w tworczestwie Siergieja Załygina”, Olsztyn 2003, S. S. Trojan – “Poriwnialni politiczni sistiemy suczasnosti. Naczalnyj posibnik”, Kijiw 2003, Ł. M. Kaganowicz – “Pamiatnyje zapiski”, Moskwa 2003, A. I. Utkin – “Wyzow Zapada i otwiet Rossii”, Moskwa 2003, A. I. Utkin – “Uniżenije Rossii. Briest, Wiersal, Miunchen”, Moskwa 2004, T. P. Terlikowski – “Bogobójcy czy starsi bracia. Myśliciele rosyjskiego prawosławia wobec judaizmu”, Warszawa 2004, A. M. Burowski – “Jewriei, kotorych nie było. Kurs niezawistnoj istorii”, t. 1–2, Moskwa – Krasnojarsk 2004, A. M. Burowski – Krach impierii. Kurs nieizwiestnoj istorii, Moskwa – Krasnojarsk 2004, M. G. Sztejn – “Uljanowy i Leniny. Siemiejnyje tajny”, St. Petersburg 2004, S. Czarnyj – “Tajny oktiabria 1933”, Moskwa 2004, Poczemu wymirajut russkije, Moskwa 2004, J. I. Muchin – “Za dierżawu obidno”, Moskwa 2004, W. W. Kożynow – “Rossija. Wiek XX (1939–1964)”, Moskwa 2005, T. Bohun – “Moskwa 1612”, Warszawa 2005, KRONIKA NAUKOWA. INFORMACJE: Hubert Kotarski, Krzysztof Malicki – Konferencja “Podkarpacie w świetle dotychczasowych badań socjologicznych. Specyfika Podkarpacia na tle innych regionów kraju, Hubert Kotarski – Konferencja “Struktura i tendencje przemian przestrzeni dużych miast w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej na początku XXI wieku”, Dariusz Wojakowski – Konferencja “Ukraińcy i Łemkowie na Podkarpaciu – życie codzienne i dorobek kulturowy”, Andrzej Andrusiewicz – IX Światowy Sobór Narodu Rosyjskiego, Andrzej Andrusiewicz – Sojusznicy o zwycięstwie nad faszyzmem, Andrzej Andrusiewicz – Pomnik “Wielkiej Trójki” w Wołgogradzie, Andrzej Andrusiewicz – Dzień Jedności Białorusi i Rosji, MISCELLANEA: “Pomarańczowa Lady” Timoszenko ma romans z “człowiekiem Janukowicza?”, Noty o Autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Kulturozofia
Kulturozofia
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl