ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997 2,10zł

Autor: Andrzej Bonusiak

 

ISBN: 83-915227-6-8

Rok wydania: 2001

Format: B5

Liczba stron: 332

Cena: 2,10 zł (z VAT)
Celem pracy jest scharakteryzowanie poszczególnych elementów rozwoju oświaty polonijnej w USA po II wojnie światowej na przykładzie środowiska chicagowskiego – największego polonijnego ośrodka osadniczego. Książka składa się ze Wstępu, 4 rozdziałów: Zarys dziejów Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Rozwój szkolnictwa polonijnego w Chicago, Dzieje Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce (z siedzibą w Chicago) 1952–1997, Szkolnictwo polskie w aglomeracji Chicago, Illinois, i Zakończenia. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający. Dwa kolejne zostały poświęcone problematyce szkół polonijnych działających pod patronatem ZNPA na terenie Chicago – ich rozwojowi i pozycji oraz dziejom Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago. W rozdziale ostatnim zamieszczono charakterystykę szkół polonijnych działających na terenie aglomeracji Chicago oraz w strefie oddziaływania ZNPA. W zakończeniu autor przedstawił ogólny bilans pięćdziesięcioletniej działalności osób związanych ze środowiskiem chicagowskiej oświaty polonijnej. Pracę uzupełnia Aneks, zawierający najważniejsze dokumenty dotyczące wydarzeń związanych z pracami Zrzeszenia Nauczycieli Polskich oraz polskich placówek oświatowych w USA. Zamieszczono także wszystkie odszukane przez autora wykazy członków organizacji nauczycielskiej w Chicago oraz biogramy najbardziej zasłużonych działaczy oświatowych z tego środowiska. Ponadto praca została wzbogacona o zestawienie tabel, ilustracji i skrótów oraz wykaz wykorzystanych źródeł archiwalnych, drukowanych, wywołanych i opracowań.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Musica Galiciana, t.  5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 3
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 3
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 6
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 6
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 9
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 9
Trudności językowe w dyktanda wplecione (książka z płytą CD)
Trudności językowe w dyktanda wplecione (książka z płytą CD)
Musica Galiciana, t.  7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl