ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych 18,90zł

Redaktor: Zbigniew Rykiel

ISBN: 978-83-7338-530-6

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 204

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

Spis treści: Zbigniew RykielPrzedmowa, Część I. TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNA A TOŻSAMOŚĆ TERYTORIALNA: Zbigniew Rykiel Tożsamość terytorialna jako uczestnictwo w kulturze (Kultura a przestrzeń społeczna, Tożsamość społeczna a tożsamość terytorialna, Etniczność a terytorialność, Natężenie tożsamości terytorialnej, Wymiary tożsamości terytorialnej, Transkulturowość a transgraniczność, Symbolika i mitologizacja terytorialności, Terytorialność a wspólnoty nieterytorialne, Zakończenie), Agnieszka TrąbkaKonstruowanie tożsamości terytorialnej w ponowoczesności  (Wstęp, Tożsamość lokalna a terytorialna, Reterytorializacja tożsamości, Tożsamość terytorialna migrantów, Tożsamość transnarodowa?, Uwagi końcowe), Marta JuzaMiejsce zamieszkania a proces konstruowania tożsamości w interakcjach internetowych (Wstęp, Proces konstruowania tożsamości w interakcjach internetowych, Internet w życiu codziennym ludzi, Miejsce zamieszkania użytkownika a jego tożsamość, Podsumowanie), Część II. TOŻSAMOŚĆ NARODOWA:  Nelly Bekus-GonczarowaRola czynników geopolitycznych w określeniu tożsamości białoruskiej między Wschodem a Zachodem (Wstęp, Białoruś jako część Wschodu, Białoruś jako Europa, Białoruś „pomiędzy”, Zakończenie), Zbigniew RykielOd tożsamości terytorialnej do stygmatu: rozważania o Serbołużyczanach (Kontekst teoretyczny, Łużyce jako pogranicze, Nacjonalizmy i odrodzenie narodowe, Liczebność Serbołużyczan jako kwestia metodologiczna, Niepowodzenie procesu narodotwórczego, Asymilacja, Centralizacja państwa, Uprzemysłowienie socjalistyczne, Łużyce a zjednoczenie Niemiec, Praktyka administracyjna w państwie prawnym, Ostateczne rozwiązanie?, Kwestia łużycka w Polsce, Zakończenie), Daria ŁuckaNaród i społeczność lokalna w koncepcji komunitariańskiej  (Wprowadzenie, Podstawowe założenia komunitaryzmu, Komunitariańska koncepcja narodu, Kulturowe rozumienie narodu, Przeciw konserwatyzmowi – zbyt silne rozumienie narodu, Przeciw liberalizmowi – zbyt słabe rozumienie narodu, Naród w hierarchii wspólnot, Komunitariańska koncepcja wspólnoty lokalnej, Rozumienie wspólnoty lokalnej, Więzi społeczne, Wspólnoty moralne, Znaczenie instytucji, Rozwiązania urbanistyczne, Podsumowanie), Część III. TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA NA PODKARPACIU: Marian Malikowski, Magdalena PokrzywaRuchliwość przestrzenna a tożsamość terytorialna – na przykładzie wybranych kategorii mieszkańców województwa podkarpackiego (Uwagi wstępne, Charakterystyka badania, Ruchliwość przestrzenna, Tożsamość społeczna, Tożsamość terytorialna, Podsumowanie), Krzysztof MalickiPamięć zbiorowa jako element tożsamości regionalnej na przykładzie regionu podkarpackiego (Uwagi wstępne, Pamięć i tożsamość – uwagi definicyjne, Regionalna pamięć zbiorowa, Tworzywo pamięci i tożsamości regionalnej, Wnioski końcowe), Elżbieta KulczyckaTożsamości regionalne w Polsce i Hiszpanii  (Tożsamość, Region, regionalizm i tożsamość regionalna, Identyfikacje regionalne w Polsce i Hiszpanii, Badanie tożsamości regionalnej na Podkarpaciu i w Andaluzji, Uwagi końcowe), Część IV. TOŻSAMOŚCI LOKALNE: Wiesław WątrobaWspółczesne lęki metropolitariusza  (Lęk przed negatywnymi skutkami globalizacji i metropolizacji, Lęk przed ponowoczesną formą wykluczenia, Lęk przed inwazją inności i nieprzewidywalnym obcym, Lęk przed zaawansowaną marginalizacją, Lęk przed ponowoczesnymi zagrożeniami mieszkańców miast, Lęk przed niekompletnością etniczną, Lęk przed odczuwaniem strachu), Hubert KawalecWpływ kampanii promocyjnej miasta na tożsamość terytorialną jego mieszkańców (Budowa strategii marketingowej, Kampania wizerunkowa Rzeszowa, Kampanie promocyjne miasta w opinii jego mieszkańców, Wnioski), Łukasz JurkowlaniecTożsamość lokalna w budowie: od oswajania do wytwarzania przestrzeni lokalnej (Uwagi wstępne, Tożsamość lokalna a przestrzeń społeczna, Od oswajania do wytwarzania przestrzeni, Uwagi końcowe), Magdalena KwiecińskaWspółczesna tożsamość potomków drobnej szlachty w okolicach Sambora (Rys historyczny, Tożsamość stanowa, Struktura społeczna wsi, Tożsamość lokalna na początku XXI wieku), Część V. ZAKOŃCZENIE: Zbigniew RykielSocjologia a teoria geografii, Informacja o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wirtualność jako realność
Wirtualność jako realność
Metapolityka. Pomiędzy filozofią, teorią i praktyką
Metapolityka. Pomiędzy filozofią, teorią i praktyką
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Projektowanie i rozwój nowych produktów w oparciu o innowacyjne metody i techniki badania konsumentów
Projektowanie i rozwój nowych produktów w oparciu o innowacyjne metody i techniki badania konsumentów
Podstawy badań marketingowych
Podstawy badań marketingowych
Nowe podmioty w przestrzeni medialnej
Nowe podmioty w przestrzeni medialnej
Wybrane aspekty oceny dobrobytu ekonomicznego i jakości życia (ujęcie regionalne – Podkarpacie)
Wybrane aspekty oceny dobrobytu ekonomicznego i jakości życia (ujęcie regionalne – Podkarpacie)
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Region i regionalizm w socjologii i politologii
Region i regionalizm w socjologii i politologii
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl