ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filozofia »
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 8 15,75zł

Redaktor: Andrzej L. Zachariasz

ISSN: 1642-1248

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 396

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

Spis treści: Cодержание, Contents, ARTYKUŁY, ROZPRAWY: Miloslav Petrusek – Prawda jako problem noetyczny i etyczny w myśli czeskiej (od Masaryka do Havla), Krzysztof J. Kilian – Sny o teoriach ostatecznych a problem przyszłości filozofii, Aleksy Mołczanow – Psychologizm – antypsychologizm w logice. O co chodzi tak naprawdę w sporze pomiędzy psychologizmem a antypsychologizmem?, Daniele Stasi – Krótkie rozważania o nowożytnej racjonalności, Wiesław Sztumski – Potrzeba modernizacji ontologii, Jacek Breczko – Dowody „nie wprost” na istnienie Boga a koniec nowożytności, Włodzimierz Zięba – W horyzoncie filozofii codzienności, Mitja Velikonja – Eutopia – powstanie i logika działania nowego eurocentryzmu, Andrzej L. Zachariasz – Pacyfizm jako idea regulatywna działań politycznych, Wiktor P. Макаrenko – Koncepcja teorii polityczności: pierwsze próby opracowania, Wiktor А. Sznirelman – Identyczność a polityka pamięci postradzieckiej, Walerij Jeworowskij – Filozoficzna myśl Białorusi: granice poszukiwań, Daniela Ježovicová – Ideovo-politické špecifiká dejín politického myslenia na Slovensku, Władimir А. Liczkowach, Wiktoria I. Pulina – Pantelejmon Kulisz w Sankt Petersburgu: poszukiwania slawistyczne, PRZEKŁADY: Nicolai Hartmann – Duch obiektywny. Fenomen podstawowy i teorie, RECENZJE, NOTY: Adam Wojtunik – „Całość”, czyli klucz do myśli niemieckiej przełomu XVIII i XIX wieku, Zlatica Plašienková – S odstupom času,  Agnieszka Przychodzka-Dziekońska – Sąsiedzi myśli – zapoznane teksty współczesnej filozofii i socjologii Rosji, Marek Bosak – Nurty współczesnej filozofii, Blanka Kudláčová – Je este mystika aktualna?, Anna Ondrejková – Predpoklady ekologickej etiky, Włodzimierz Zięba – Nieredukowalna różnorodność, czyli o człowieku w perspektywie nauki współczesnej, Przemysław Paczkowski – Filozofia jako apel, Marcin Subczak – Filozofia przedplatońska jako poszukiwanie zasad (archai), Andrzej L. Zachariasz – O filozofii tworzenia i radości życiem, REFLEKSJE: Kazimierz Ożóg – Nowe czasy – nowy język polski, PREZENTACJE, WYWIADY: O swoim filozofowaniu i praktyce naukowej mówi prof. dr hab. Wiktor P. Makarenko, SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY. KRONIKA WYDARZEŃ: Erika Lalíková Medzinárodná vedecká konferencia: Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie (2–3 V 2007), Peter Krchnák – Interdisciplinárne sympózium: Ekologizácia ako filozofický problém (23 V 2007), Zlatica Plašienková, Adam Wojtunik – Międzynarodowa konferencja: Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie (14–16 IV 2008), CZŁOWIEK I JEGO DZIEŁO: Маrat Wiernikow, Oleksandr Czajkowski – Stefan Baley – filozof kultur dwóch narodów, MEMORABILIA: Karolina M. Cern – Wspomnienie o Profesorze Romanie Kozłowskim, Do Autorów, До Aвторів, K Autorom, Instructions for Authors.

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 11
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 11
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 10
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 10
Teoria poznania jako relatystyczna koncepcja  prawdy  teoretycznej
Teoria poznania jako relatystyczna koncepcja prawdy teoretycznej
Poznanie a prawda
Poznanie a prawda
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr  9
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 9
Kulturozofia
Kulturozofia
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr  5
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 5
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 9
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 9
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 2
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl