ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Dwie dekady lokalnego bezrobocia (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu) 18,90zł

Autor: Krystyna Leśniak-Moczuk

ISBN: 978-83-7338-538-2

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 212

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

Książka jest obszernym raportem z badań terenowych przeprowadzonych przez autorkę w okolicach Mielca. Badania tego typu mają podwójny walor. Po pierwsze pozwalają rozeznać pewien problem społeczny w jego wyrazie bardzo konkretnym, a nie w uogólnieniach będących wynikiem analiz ilościowych. Jest to więc świadectwo nie tylko wystąpienia problemu (w tym konkretnym przypadku – problemu bezrobocia), ale i wskazanie na to, jak ów problem zaistniał w świadomości społecznej tych, których dotyczy i ich społecznego otoczenia. Autorka wybrała analizę społeczności lokalnych, dając nam w rezultacie obraz w pewnym sensie unikalny, bo często sprowadzany do konkretu. Po drugie badania tego typu pozwalają na istotne wzbogacenie aplikacji pewnych modeli przeciwdziałania problemom społecznym. W tym konkretnym wypadku takie badania pozwalają sprawdzić stosowalność pewnych procedur z dziedziny polityki społecznej do wymiarów, w których unikalne cechy społeczne czy kulturowe współdecydują o powodzeniu takiej polityki społecznej.

 

Z recenzji prof. dra hab. Jacka Wodza

 

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX w. Wybrane zagadnienia
Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX w. Wybrane zagadnienia
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Płaszczyzny rozwoju województwa podkarpackiego w latach 1999–2011
Płaszczyzny rozwoju województwa podkarpackiego w latach 1999–2011
Zdrowie publiczne, cz. 5: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w społeczeństwie
Zdrowie publiczne, cz. 5: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w społeczeństwie
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl