ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Sztuka i Architektura »
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 2 26,25zł

Redaktor: Grażyna Ryba

ISSN: 1689-5010

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 144

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

Spis treści: Redakcja – Wprowadzenie, Introduction, Artykuły / Articles: Joanna Lubos-Kozieł – XIX-wieczne malarstwo religijne jako przedmiot badań historii sztuki. Problemy i postulaty badawcze (19th century religious painting as a research object in art history. Research problems and postulates), Piotr Krasny – Le vrai portrait de Notre-Dame. O próbach odnowienia ikonografii maryjnej w XIX wieku (Le vrai portrait de Notre-Dame. On the attempts to refresh the Marian iconography in the 19th century), Ewa Klekot – Sąd smaku a współczesna sztuka religijna (The judgement of taste and the contemporary religious art), Tadeusz Boruta – Sens twórczości artystycznej w kontekście Medytacji nad Księgą Rodzaju z Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II (Sense of artistic creation in the context of John Paul II’s Meditations on the Book of Genesis of The Roman Triptych), Renata Rogozińska – Ex oriente lux. Recepcja ikony w sztuce polskiej. Wybrane zagadnienia (lata 1960–2007) (Ex oriente lux. Reception of the icon in Polish art «1960–2007»), Mariusz Bryl – Sztuka – przeżycie – analiza. O pewnym aspekcie teorii Michaela Brötjego (Art – experience – analysis. On certain aspects of Michael Brötje’s theory), Michael Brötje – Otto Piene, Brąz i złoto III, 1959 (Otto Piene, Bronze and Gold III, 1959), Michał Haake – Sztuka abstrakcyjna i sztuka sakralna (Abstract art and sacred art), Grzegorz Sztabiński – Poza estetyzacją. Problem duchowości w sztuce współczesnej (Beyond aesthetization. The question of spirituality in modern art), Sprawozdania – recenzje – polemiki / Reports – reviews – discussions: Andrzej K. Olszewski – Prace nad współczesną sztuką sakralną prowadzone w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w latach 1974–2007. Wnioski praktyczne i metodyczne (The research on the contemporary sacred art conducted at Akademia Teologii Katolickiej «currently Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego» between the years 1974–2007: practical and methodological proposals), Grażyna Ryba – Inauguracja Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej w Rzeszowie (Inauguration of the Centre for Documentation of Modern Sacred Art).

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Pigoń
Pigoń
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 7
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 7
Dialog korespondencyjny (1958–1968). Danilewiczowa Maria, Pigoń Stanisław
Dialog korespondencyjny (1958–1968). Danilewiczowa Maria, Pigoń Stanisław
Korespondencja wzajemna (1952–1968). Monika Żeromska – Stanisław Pigoń
Korespondencja wzajemna (1952–1968). Monika Żeromska – Stanisław Pigoń
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 6
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 6
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 4
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 4
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 3
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 3
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl