ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Etyka rozwoju a wychowanie 15,75zł

Autor: Grzegorz Grzybek

ISBN: 978-83-7338-585-6

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 160

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

Głównym celem książki jest pogłębiona refleksja nad wychowaniem, która jest zadaniem ciągle aktualnym. Autor doprecyzowuje teorię „etyki rozwoju” i wykorzystuje ją do zobrazowania rzeczywistości wychowawczej. Przedstawia wartości jako jakości oparte na ludzkich zdolnościach oraz normy będące wynikiem społecznej umowy, a także zależności między nimi. Pojawiają się takie pojęcia, jak: „człowiek jako byt moralny”, „człowiek jako byt doskonalący się” czy „osoba ludzka integralna”.

Książka dzieli się na dwie części. W części I Autor przybliża najważniejsze pojęcia związane z etyką rozwoju i wychowaniem, część II poświęcona została etosowi pedagoga w kontekście zadań wychowawczych, do których należą między innymi: troska o rozwój zdolności poznawczych, wychowanie do wolności czy wychowanie do dojrzałości. Wychowanie wiąże się z dwoma obszarami:  po pierwsze z pracą własną pedagoga urzeczywistniającą rozwój osobowości etycznej, po drugie z formowaniem wychowanków przy wykorzystaniu własnego doświadczenia w zakresie samodoskonalenia. Motywacją w pracy własnej nad sobą jest doświadczanie szczęścia.

W opracowaniu pojawiają się następujące dyscypliny i subdyscypliny: antropologia filozoficzna i etyka, filozofia wychowania oraz pedeutologia, dla których wspólne jest ujęcie personalistyczne – w centrum każdej z tych dyscyplin stoi człowiek i jego świat w aspekcie rozwojowym.

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Animacja kultury w praktyce edukacyjnej
Animacja kultury w praktyce edukacyjnej
Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady
Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady
Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza
Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju
Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów
Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów
Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania)
Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania)
Z tradycji prawa w Polsce. Uwarunkowania prawne w kulturze fizycznej
Z tradycji prawa w Polsce. Uwarunkowania prawne w kulturze fizycznej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl