ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Z tradycji prawa w Polsce. Uwarunkowania prawne w kulturze fizycznej 21,00zł

Redaktorzy: Andrzej Nowakowski, Sławomir Drozd

ISBN: 978-83-7338-593-1

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 236

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 

Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Januszowi Homplewiczowi.

Spis treści: Andrzej Nowakowski (Uniwersytet Rzeszowski) – Profesor Janusz Homplewicz zasłużony dla prawa i pedagogiki, Aktywność naukowa Profesora Janusza Homplewicza: Promotor przewodów doktorskich, Recenzent rozpraw doktorskich, Recenzent rozpraw habilitacyjnych, Wykaz publikacji Profesora Janusza Homplewicza z lat 2001–2009, Część I: OGÓLNE ROZWAŻANIA O SĄDOWNICTWIE, ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ (redaktor: Andrzej Nowakowski): Przemysław Ponczek, Małgorzata Knochowska-Ponczek (Katowice) – Refleksje nad genezą niezawisłości sędziowskiej, Piotr Klimkiewicz (Warszawa) – Rozwój regulacji prawnej dotyczącej naboru kadr administracji publicznej w Polsce – zagadnienia podstawowe, Krystyna Pawłowska (Politechnika Częstochowska) – Sprawiedliwość jako nadrzędna zasada funkcjonowania systemu zabezpieczeń losowych, Część II: PRAWNE UWARUNKOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ, EDUKACJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (redaktor: Andrzej Nowakowski): Alina Miruć (Uniwersytet w Białymstoku) – Godność człowieka jako wartość i zasada w polskim systemie prawnym pomocy społecznej, Aneta Rejman, Andrzej Nowakowski (Uniwersytet Rzeszowski) – Działalność szkolnictwa wyższego w Polsce w świetle orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych, Anna Budnik (Uniwersytet w Białymstoku) – Nowe wyzwania szkolnictwa wyższego a  autonomia uczelni na przykładzie uniwersytetów angielskich, Mirosław Wincenciak (Uniwersytet w Białymstoku), Władztwo planistyczne gminy, Część III: PRAWO I POLITYKA W KULTURZE FIZYCZNEJ I TURYSTYCE (redaktor: Sławomir Drozd): Stanisław Zaborniak (Uniwersytet Rzeszowski), Struktury sportu polskiego i ich wpływ na działalność Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w latach 1919–1939, Artur Pasko (Uniwersytet w Białymstoku) – Działacze sportowi i nie tylko… (1946–1949). Szkic z najnowszych dziejów prawa i kultury fizycznej w Polsce, Sławomir Drozd, Andrzej Nowakowski (Uniwersytet Rzeszowski) – Pluralizm prawno-organizacyjny kultury fizycznej w szkołach wyższych – postulat a rzeczywistość, Jacek Kraś (Uniwersytet Rzeszowski) – Ograniczenia występujące w turystyce aktywnej i zapewnienie bezpieczeństwa turystom w świetle obowiązującego prawa, Część IV: VARIA (redaktorzy: Sławomir Drozd i Andrzej Nowakowski): Krzysztof Koźbiał (Uniwersytet Jagielloński) – Między Wiedniem a Bernem. Dylematy polityki zagranicznej Liechtensteinu po 1918 roku, Tomasz Dubrawski (AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a Monteskiuszowski trójpodział władzy państwowej, Nota o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, t. VI: Udział lekkoatletów i lekkoatletek w międzynarodowej rywalizacji sportowej
Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, t. VI: Udział lekkoatletów i lekkoatletek w międzynarodowej rywalizacji sportowej
Duchowy wymiar cierpienia sportowców wyczynowych
Duchowy wymiar cierpienia sportowców wyczynowych
Piłka ręczna, wyd. III zmienione
Piłka ręczna, wyd. III zmienione
Polski Związek Narciarski (1919–1939)
Polski Związek Narciarski (1919–1939)
Teoria i metodyka sportu. Przewodnik po zagadnieniu dla trenerów, nauczycieli i studentów
Teoria i metodyka sportu. Przewodnik po zagadnieniu dla trenerów, nauczycieli i studentów
Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, t. V: Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski kobiet w latach 1922–1939
Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, t. V: Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski kobiet w latach 1922–1939
Narciarstwo w Polsce Ludowej 1945–1989
Narciarstwo w Polsce Ludowej 1945–1989
Polski Związek Bokserski 1923-1939
Polski Związek Bokserski 1923-1939
Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989
Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl