ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa 26,25zł

Redaktor: Stanisław Sagan

ISBN: 978-83-7338-613-6

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 358

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

Spis treści: Wstęp, Aneta Małgorzata Arkuszewska Instytucja referendarza sądowego w ustawodawstwie wybranych krajów europejskich, Marcin Białecki Instytucja mediacji w sprawach cywilnych – analiza prawno-porównawcza, Grzegorz Bonusiak Zmierzch feudalizmu na Wyspie Sark – globalne wzorce, lokalne tradycje, Maria Bosak Zarys ewolucji ochrony młodych pracowników w wybranych dokumentach Międzynarodowej Organizacji Pracy, Justyna Ciechanowska Samorząd terytorialny w Szwecji, Antoni Dral Uwarunkowania modelu ochrony trwałości stosunku pracy w polskiej gospodarce rynkowej w dobie globalizacji, Elżbieta Ejankowska, Renata Świrgoń-Skok – Tradycja romanistyczna w kulturze prawnej Europy, Anna Golonka Rola i znaczenie zaburzeń psychicznych w prawie karnym – rozważania na tle stanów warunkujących niepoczytalność i poczytalność ograniczoną, Danuta Kabat-Rudnicka, Zbigniew B. Rudnicki Oblicza Unii Europejskiej. Tożsamość ponadnarodowa jako wyzwanie dla teorii i praktyki integracji europejskiej, Hubert Kaczmarczyk Friedrich von Hayek – krytyk konstytucyjnej ochrony praw socjalnych, Konrad Kędzierski Społeczeństwo informacyjne, nowy sposób zarządzania, Łukasz Koba, Marcin Pączek Nowe wyzwania międzynarodowego prawa kosmicznego w XXI wieku, Aneta Kowalczyk – Kształtowanie się regulacji prawnych dotyczących prawa koalicji w aktach prawa międzynarodowego, Marek KuryłowiczAlterum non laedere i uniwersalność rzymskich zasad prawa, Artur Łuszczyński Globalizacja idei polityczno-prawnych. Szanse i zagrożenia, Maria Michur-Ziemba Współpraca międzyregionalna jako czynnik rozwoju samorządu terytorialnego, Andrzej Milewski, Anna Musiała, Jarosław Jankowiak – Przepis art. 66 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a mechanizm kontroli decyzji ZUS, Sławomir Pilipiec, Piotr Szreniawski Sprawiedliwość społeczna a bezpieczeństwo, Jerzy PlisO potrzebie Powszechnej Deklaracji Praw Narodów w dobie globalizacji, Beata Sagan, Piotr Kluz – Zmiany w systemie ewidencjonowania i rejestracji przedsiębiorców – konsekwencja globalizacji? (zarys problemu), Stanisław Sagan – Państwo narodowe wobec procesów integracji europejskiej i globalizacji, Viktoriya Serzhanova – Ewolucja konstytucji państw nordyckich, Bronisław Sitek – Prawo rzymskie balastem, czy źródłem inspiracji dla postępu i rozwoju nowoczesnych badań?!, Mariusz Szyrski – Procesy związane z globalizacją w samorządzie terytorialnym na przykładzie dużych miast, Władysław Piotr Wlaźlak – Notariusze konsystorza okręgowego w Piotrkowie [Trybunalskim], Lidia Zacharko Strefy specjalne w prawie administracyjnym – a przywileje dla przedsiębiorców dla terenie specjalnych stref ekonomicznych – przyczynek do dyskusji, Łukasz Żarnowiec Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r., o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych – Rzym II (Dz.Urz. UE 2007 L 199/40), Notki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów
Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 84, Seria Prawnicza, Prawo 15
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 84, Seria Prawnicza, Prawo 15
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 64, Seria Prawnicza, Prawo 9
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 64, Seria Prawnicza, Prawo 9
Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne
Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl