ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa 26,25zł

Redaktor: Stanisław Sagan

ISBN: 978-83-7338-613-6

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 358

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

Spis treści: Wstęp, Aneta Małgorzata Arkuszewska Instytucja referendarza sądowego w ustawodawstwie wybranych krajów europejskich, Marcin Białecki Instytucja mediacji w sprawach cywilnych – analiza prawno-porównawcza, Grzegorz Bonusiak Zmierzch feudalizmu na Wyspie Sark – globalne wzorce, lokalne tradycje, Maria Bosak Zarys ewolucji ochrony młodych pracowników w wybranych dokumentach Międzynarodowej Organizacji Pracy, Justyna Ciechanowska Samorząd terytorialny w Szwecji, Antoni Dral Uwarunkowania modelu ochrony trwałości stosunku pracy w polskiej gospodarce rynkowej w dobie globalizacji, Elżbieta Ejankowska, Renata Świrgoń-Skok – Tradycja romanistyczna w kulturze prawnej Europy, Anna Golonka Rola i znaczenie zaburzeń psychicznych w prawie karnym – rozważania na tle stanów warunkujących niepoczytalność i poczytalność ograniczoną, Danuta Kabat-Rudnicka, Zbigniew B. Rudnicki Oblicza Unii Europejskiej. Tożsamość ponadnarodowa jako wyzwanie dla teorii i praktyki integracji europejskiej, Hubert Kaczmarczyk Friedrich von Hayek – krytyk konstytucyjnej ochrony praw socjalnych, Konrad Kędzierski Społeczeństwo informacyjne, nowy sposób zarządzania, Łukasz Koba, Marcin Pączek Nowe wyzwania międzynarodowego prawa kosmicznego w XXI wieku, Aneta Kowalczyk – Kształtowanie się regulacji prawnych dotyczących prawa koalicji w aktach prawa międzynarodowego, Marek KuryłowiczAlterum non laedere i uniwersalność rzymskich zasad prawa, Artur Łuszczyński Globalizacja idei polityczno-prawnych. Szanse i zagrożenia, Maria Michur-Ziemba Współpraca międzyregionalna jako czynnik rozwoju samorządu terytorialnego, Andrzej Milewski, Anna Musiała, Jarosław Jankowiak – Przepis art. 66 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a mechanizm kontroli decyzji ZUS, Sławomir Pilipiec, Piotr Szreniawski Sprawiedliwość społeczna a bezpieczeństwo, Jerzy PlisO potrzebie Powszechnej Deklaracji Praw Narodów w dobie globalizacji, Beata Sagan, Piotr Kluz – Zmiany w systemie ewidencjonowania i rejestracji przedsiębiorców – konsekwencja globalizacji? (zarys problemu), Stanisław Sagan – Państwo narodowe wobec procesów integracji europejskiej i globalizacji, Viktoriya Serzhanova – Ewolucja konstytucji państw nordyckich, Bronisław Sitek – Prawo rzymskie balastem, czy źródłem inspiracji dla postępu i rozwoju nowoczesnych badań?!, Mariusz Szyrski – Procesy związane z globalizacją w samorządzie terytorialnym na przykładzie dużych miast, Władysław Piotr Wlaźlak – Notariusze konsystorza okręgowego w Piotrkowie [Trybunalskim], Lidia Zacharko Strefy specjalne w prawie administracyjnym – a przywileje dla przedsiębiorców dla terenie specjalnych stref ekonomicznych – przyczynek do dyskusji, Łukasz Żarnowiec Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r., o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych – Rzym II (Dz.Urz. UE 2007 L 199/40), Notki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym (dodruk)
Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym (dodruk)
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 87, Seria Prawnicza, Prawo 16
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 87, Seria Prawnicza, Prawo 16
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 41, Seria Prawnicza, Prawo 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 41, Seria Prawnicza, Prawo 5
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl