ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne 21,00zł

Autor: Agnieszka Magdalena Zaręba

ISBN: 978-83-7338-624-2

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 224

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 

Monografia pióra dr Agnieszki Magdaleny Zaręby poświęcona problematyce kształtowania wizerunku politycznego jako ważnej składowej marketingu politycznego wpisuje się w jeden z kilku głównych nurtów współczesnej debaty poświęconej funkcjonowaniu życia politycznego. [...] Nie ukrywam, iż z dużym zainteresowaniem śledzę współczesną debatę nad rolą i znaczeniem kreowania wizerunku w polityce tak w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Dlatego z przyjemnością przyjmuję fakt przygotowania monografii, w której analizie poddano kształtowanie wi­zerunku polityka w III RP w warstwie teoretycznej i praktycznej.

Książka została w sposób zasadny podzielona na cztery dopełniające się części, tworząc logiczną i wewnętrznie spójną całość. [...] Na pochwalę zasługuje fakt, iż w całej rozprawie Autorka panuje nad przekazywaną treścią. Poszczególne rozważania przedstawiane są w sposób klarowny i przejrzysty, niebudzący wątpliwości odnośnie do intencji Autorki. Chcę podkreślić moją bardzo wysoką ocenę rozprawy w warstwie strukturalnej i merytorycznej.

Reasumując, należy stwierdzić, iż w recenzowanej monografii przedmiotem refleksji uczyniono zagadnienie ważne, łączące status nauki i wiedzy praktycznej; monografia została przygotowana na wysokim poziomie merytorycznym, wnosząc istotny wkład do współczesnych ustaleń naukowych.

 

Z recenzji prof. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko

 Spis treści: Wstęp, Rozdział I: Wizerunek polityka jako przedmiot marketingu politycznego: Definiowanie wizerunku polityka, Komponenty wizerunku polityka, Kreatorzy wizerunku polityka, Zasady kreowania wizerunku polityka, Rozdział II: Kreacja wizerunku polityka: Typ i kreacja wizerunku polityka, Typ wizerunku „męża stanu”, Typ wizerunku „reformatora”, Typ wizerunku „eksperta”, Rozdział III: Instrumentarium kreowania wizerunku polityka: Narzędzia kreacji wizerunku polityka, Publikacje zwarte, Publikacje w prasie kolorowej, Spektakle medialne, Reklama polityczna, Rozdział IV: Kompetencje komunikacyjne polityka: Założenia kompetencji komunikacyjnych, Egzemplifikacje ewolucji kompetencji komunikacyjnych polityków, Zakończenie, Bibliografia, Wykaz tabel i schematów, Indeks nazwisk.

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Przemoc – konteksty społeczno-kulturowe, t. 1: Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska, t. 2: Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska (dodruk)
Przemoc – konteksty społeczno-kulturowe, t. 1: Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska, t. 2: Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska (dodruk)
Zdrowie publiczne, cz. 1: Żywienie w zdrowiu publicznym
Zdrowie publiczne, cz. 1: Żywienie w zdrowiu publicznym
Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy
Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy
Słowo. Studia językoznawcze, nr 1
Słowo. Studia językoznawcze, nr 1
Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej
Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej
Zagadnienia  readaptacji  społecznej  skazanych
Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Filologiczne konteksty współczesności. Literatura
Filologiczne konteksty współczesności. Literatura
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl