ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne 21,00zł

Autor: Agnieszka Magdalena Zaręba

ISBN: 978-83-7338-624-2

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 224

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 

Monografia pióra dr Agnieszki Magdaleny Zaręby poświęcona problematyce kształtowania wizerunku politycznego jako ważnej składowej marketingu politycznego wpisuje się w jeden z kilku głównych nurtów współczesnej debaty poświęconej funkcjonowaniu życia politycznego. [...] Nie ukrywam, iż z dużym zainteresowaniem śledzę współczesną debatę nad rolą i znaczeniem kreowania wizerunku w polityce tak w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Dlatego z przyjemnością przyjmuję fakt przygotowania monografii, w której analizie poddano kształtowanie wi­zerunku polityka w III RP w warstwie teoretycznej i praktycznej.

Książka została w sposób zasadny podzielona na cztery dopełniające się części, tworząc logiczną i wewnętrznie spójną całość. [...] Na pochwalę zasługuje fakt, iż w całej rozprawie Autorka panuje nad przekazywaną treścią. Poszczególne rozważania przedstawiane są w sposób klarowny i przejrzysty, niebudzący wątpliwości odnośnie do intencji Autorki. Chcę podkreślić moją bardzo wysoką ocenę rozprawy w warstwie strukturalnej i merytorycznej.

Reasumując, należy stwierdzić, iż w recenzowanej monografii przedmiotem refleksji uczyniono zagadnienie ważne, łączące status nauki i wiedzy praktycznej; monografia została przygotowana na wysokim poziomie merytorycznym, wnosząc istotny wkład do współczesnych ustaleń naukowych.

 

Z recenzji prof. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko

 Spis treści: Wstęp, Rozdział I: Wizerunek polityka jako przedmiot marketingu politycznego: Definiowanie wizerunku polityka, Komponenty wizerunku polityka, Kreatorzy wizerunku polityka, Zasady kreowania wizerunku polityka, Rozdział II: Kreacja wizerunku polityka: Typ i kreacja wizerunku polityka, Typ wizerunku „męża stanu”, Typ wizerunku „reformatora”, Typ wizerunku „eksperta”, Rozdział III: Instrumentarium kreowania wizerunku polityka: Narzędzia kreacji wizerunku polityka, Publikacje zwarte, Publikacje w prasie kolorowej, Spektakle medialne, Reklama polityczna, Rozdział IV: Kompetencje komunikacyjne polityka: Założenia kompetencji komunikacyjnych, Egzemplifikacje ewolucji kompetencji komunikacyjnych polityków, Zakończenie, Bibliografia, Wykaz tabel i schematów, Indeks nazwisk.

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy
Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy
Słowo. Studia językoznawcze, nr 1
Słowo. Studia językoznawcze, nr 1
Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej
Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej
Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej
Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Kompendium rolnictwa ekologicznego
Kompendium rolnictwa ekologicznego
Filologiczne konteksty współczesności. Literatura
Filologiczne konteksty współczesności. Literatura
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
O języku programu telewizyjnego dla młodzieży (na przykładzie „Roweru Błażeja”)
O języku programu telewizyjnego dla młodzieży (na przykładzie „Roweru Błażeja”)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl