ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Obszary kultury. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi 36,75zł

Redaktorzy: Stanisław Uliasz, Jolanta Pasterska

ISBN: 978-83-7338-629-7
Rok wydania: 2011

Liczba stron: 444

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 36,75 zł (z VAT)

 

Spis treści: Od Redakcji, Jolanta Pasterska – Nauka jako sztuka. Zarys biografii Profesora Krzysztofa Dmitruka, KULTURA: Erazm Kuźma – Kultura jako pamięć autopoietycznych systemów, Teresa Kostkiewiczowa – Ignacego Krasickiego sposoby refleksji o kulturze, Tadeusz Budrewicz – Przeoczony projekt statystyki literatury (Zygmunta Gargasa), Maria Bujnicka – Krytyka literacka Ireny Krzywickiej, Marian Kisiel – Krytyka jako autobiografia. Szkic do portretu Jacka Łukaszewicza, Gustaw Ostasz – Słowa na miarę czasu. Niby-felieton, Kazimierz Ożóg – Współczesne relacje między językiem polskim a kulturą, ANTROPOLOGIA: Ryszarda Strzelecki Z chłopa król Piotra Baryki – w stronę lektury antropologicznej, Piotr Kowalski – Np. żaba. Projekt historii zwierząt, Małgorzata Czapiga – Labirynt i inicjacja. Z dziejów wyobrażenia, Ksenia Olkusz – Ci wspaniali samurajowie! Japońskie inspiracje w polskiej fantastyce na przykładzie opowiadania Roberta J. Szmidta Mrok nad Tokyoramą, LITERATURA: Artur Timofiejew – Pojęcie czasu w polskiej oświeceniowej refleksji nad poezją, Roman Magryś – O swoistości polskiego romansu edukacyjnego doby oświecenia. Poszukiwanie adekwatnej definicji, Magdalena Patro-Kucab„Pochwała naturalnym początkiem cnoty …” – Franciszek Dionizy Kniaźnin jako panegirysta księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, Marek Nalepa – Porozbiorowa „archeologia grobów” i początki narodowej nekrofilii, Czesław Kłak – Konopnicka – Mickiewicz. Z dziejów recepcji Ody do młodości, Joanna Rusin – Maria Konopnicka jako współtwórczyni złotej legendy Józefa Haukego-Bosaka w literaturze pięknej, Magdalena Pocałuń-Dydycz – Metafizyczny wymiar przestrzeni w zbiorze opowiadań Dziewczęta Maryli Wolskiej, Jan Wolski – Przyboś w Szwajcarii, Zbigniew Andres – Los emigranta – Kazimierz Wierzyński, Agnieszka Nęcka„To ja sam jestem Emmą Bovary”. Zygmunta Haupta układanie autobiograficznych łamigłówek, Monika Kołodziej – Bez tabu. O Księdzu Antonim Wita Tarnawskiego, Jerzy Ossowski – Maski i twarze Czesława Miłosza, Arkadiusz Luboń – Julian Kornhauser jako współautor wewnątrzpokoleniowego dyskursu. Wokół teorii przekładu poetów Nowej Fali, Alicja Jakubowska-Ożóg, Pragnienie artysty, marzenie poety – Złoty kubek Janusza A. Ihnatowicza wobec wierszy poprzedników, Magdalena Rabizo-Birek – Norwid poetów stanu wojennego, Janusz Pasterski – Przeszłość i teraźniejszość w poemacie Nag Hammadi Andrzeja Buszy, Dorota Bielenda – O symbolizmie magiczno-religijnym w poezji Mieczysława Mularskiego, Wojciech Birek – Formy sylwiczne w komiksie.

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej
Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej
Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Poeta i świat. Twórczość literacka ks. Janusza A. Ihnatowicza
Poeta i świat. Twórczość literacka ks. Janusza A. Ihnatowicza
Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Słowa prawdy i życia. Szkice lingwistyczne
Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Słowa prawdy i życia. Szkice lingwistyczne
Bohater literacki powieści stanisławowskiej. Poszukiwanie współczesnej interpretacji artystycznego fenotypu
Bohater literacki powieści stanisławowskiej. Poszukiwanie współczesnej interpretacji artystycznego fenotypu
Bracia Adamowiczowie. Emigranci – lotnicy. Pierwsi polscy zdobywcy północnego Atlantyku, seria: Z Archiwum Pisarza, t. II
Bracia Adamowiczowie. Emigranci – lotnicy. Pierwsi polscy zdobywcy północnego Atlantyku, seria: Z Archiwum Pisarza, t. II
Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego
Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego
Mądrość liścia spadającego. Drobiazgi nie tylko poetyckie
Mądrość liścia spadającego. Drobiazgi nie tylko poetyckie
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl