ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Obszary kultury. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi 36,75zł

Redaktorzy: Stanisław Uliasz, Jolanta Pasterska

ISBN: 978-83-7338-629-7
Rok wydania: 2011

Liczba stron: 444

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 36,75 zł (z VAT)

 

Spis treści: Od Redakcji, Jolanta Pasterska – Nauka jako sztuka. Zarys biografii Profesora Krzysztofa Dmitruka, KULTURA: Erazm Kuźma – Kultura jako pamięć autopoietycznych systemów, Teresa Kostkiewiczowa – Ignacego Krasickiego sposoby refleksji o kulturze, Tadeusz Budrewicz – Przeoczony projekt statystyki literatury (Zygmunta Gargasa), Maria Bujnicka – Krytyka literacka Ireny Krzywickiej, Marian Kisiel – Krytyka jako autobiografia. Szkic do portretu Jacka Łukaszewicza, Gustaw Ostasz – Słowa na miarę czasu. Niby-felieton, Kazimierz Ożóg – Współczesne relacje między językiem polskim a kulturą, ANTROPOLOGIA: Ryszarda Strzelecki Z chłopa król Piotra Baryki – w stronę lektury antropologicznej, Piotr Kowalski – Np. żaba. Projekt historii zwierząt, Małgorzata Czapiga – Labirynt i inicjacja. Z dziejów wyobrażenia, Ksenia Olkusz – Ci wspaniali samurajowie! Japońskie inspiracje w polskiej fantastyce na przykładzie opowiadania Roberta J. Szmidta Mrok nad Tokyoramą, LITERATURA: Artur Timofiejew – Pojęcie czasu w polskiej oświeceniowej refleksji nad poezją, Roman Magryś – O swoistości polskiego romansu edukacyjnego doby oświecenia. Poszukiwanie adekwatnej definicji, Magdalena Patro-Kucab„Pochwała naturalnym początkiem cnoty …” – Franciszek Dionizy Kniaźnin jako panegirysta księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, Marek Nalepa – Porozbiorowa „archeologia grobów” i początki narodowej nekrofilii, Czesław Kłak – Konopnicka – Mickiewicz. Z dziejów recepcji Ody do młodości, Joanna Rusin – Maria Konopnicka jako współtwórczyni złotej legendy Józefa Haukego-Bosaka w literaturze pięknej, Magdalena Pocałuń-Dydycz – Metafizyczny wymiar przestrzeni w zbiorze opowiadań Dziewczęta Maryli Wolskiej, Jan Wolski – Przyboś w Szwajcarii, Zbigniew Andres – Los emigranta – Kazimierz Wierzyński, Agnieszka Nęcka„To ja sam jestem Emmą Bovary”. Zygmunta Haupta układanie autobiograficznych łamigłówek, Monika Kołodziej – Bez tabu. O Księdzu Antonim Wita Tarnawskiego, Jerzy Ossowski – Maski i twarze Czesława Miłosza, Arkadiusz Luboń – Julian Kornhauser jako współautor wewnątrzpokoleniowego dyskursu. Wokół teorii przekładu poetów Nowej Fali, Alicja Jakubowska-Ożóg, Pragnienie artysty, marzenie poety – Złoty kubek Janusza A. Ihnatowicza wobec wierszy poprzedników, Magdalena Rabizo-Birek – Norwid poetów stanu wojennego, Janusz Pasterski – Przeszłość i teraźniejszość w poemacie Nag Hammadi Andrzeja Buszy, Dorota Bielenda – O symbolizmie magiczno-religijnym w poezji Mieczysława Mularskiego, Wojciech Birek – Formy sylwiczne w komiksie.

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej
Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej
W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Kontynuacje
W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Kontynuacje
Poeta i świat. Twórczość literacka ks. Janusza A. Ihnatowicza
Poeta i świat. Twórczość literacka ks. Janusza A. Ihnatowicza
Literatura i język wczoraj i dziś
Literatura i język wczoraj i dziś
Bohater literacki powieści stanisławowskiej. Poszukiwanie współczesnej interpretacji artystycznego fenotypu
Bohater literacki powieści stanisławowskiej. Poszukiwanie współczesnej interpretacji artystycznego fenotypu
Filologiczne konteksty współczesności. Literatura
Filologiczne konteksty współczesności. Literatura
Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości
Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości
Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl