ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej 3,15zł

Redaktor: Jadwiga Hoff

ISBN: 83-7338-065-5
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 228
Format: B5
Cena: 3,15 (z VAT)

 


Książka poświęcona jest pamięci dra hab. Zbigniewa Frasa (1952–1998) – pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego, cenionego znawcy dziejów Galicji. Jest zbiorem rozpraw napisanych przez osoby, które blisko współpracowały z drem hab. Zbigniewem Frasem, oraz przez pracowników i doktorantów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ich tematyka w większości nawiązuje do zainteresowań badacza, a więc dotyczy Galicji. Spis treści: Od redaktora; Życiorys dra hab. Zbigniewa Frasa; Urszula Szymańska-Kujawa – Bibliografia prac dra hab. Zbigniewa Frasa; Stanisław Pijaj (Kraków) – Polscy reprezentanci w Izbie Wyższej wiedeńskiej Rady Państwa w latach sześćdziesiątych XIX w.; Janusz Gruchała (Katowice) – Wojciech Dzieduszycki wobec sytuacji wewnętrznej i polityki zagranicznej Austro-Węgier (1879–1909); Waldemar Łazuga (Poznań) – Austria po upadku “rządów polskich” Kazimierza hr. Badeniego. Gabinet Paula Gautscha; Adam Galos (Wrocław) – Wokół jubileuszu Kraszewskiego w 1879 r.; Paweł Sierżęga (Rzeszów) – Centralny Komitet Jubileuszowy w przygotowaniach obchodów 200. rocznicy odsieczy wiedeńskiej w Galicji; Marian Stolarczyk (Rzeszów) – Początki działalności spółek oszczędności i pożyczek w okolicy Brzeska; Dariusz Opaliński (Rzeszów) – Polskie dziewiętnastowieczne przewodniki turystyczne – próba definicji; Mariola Hoszowska (Rzeszów) – Kobiety w wybranych podręcznikach historii ojczystej drugiej połowy XVIII wieku; Szczepan Kozak (Rzeszów) – Kobieta w Rzeszowie i okolicy w świetle akt notarialnych z okresu galicyjskiego; Elżbieta Kościk (Wrocław) – Stan zdrowotny społeczeństwa śląskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Wybrane zagadnienia; Henryk Cimek (Rzeszów) – Kwestia politycznego ruchu chłopskiego w myśli politycznej Międzynarodówki Komunistycznej i Międzynarodówki Chłopskiej w latach 1924–1925.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr    21, Seria Filologiczna, Historia Literatury  2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 21, Seria Filologiczna, Historia Literatury 2
Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868–1939)
Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868–1939)
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr  5
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 5
Prace Humanistyczne, nr 7
Prace Humanistyczne, nr 7
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl