ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989 31,50zł

Autor: Gabriel Szajna

ISBN: 978-83-7338-621-1

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 472

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989 to bardzo obszerne opracowanie, oparte na bogatym materiale źródłowym, traktujące o specyficznych formach aktywności ludzkiej, jaką są sporty walki. W ich opisywaniu Autor posiłkuje się zarówno źródłami współczesnego piśmiennictwa, jak i bogatymi tradycjami dalekowschodnich walk, których głównym zadaniem było samodoskonalenie się jednostki ludzkiej.

Gabriel Szajna rozpatruje problemy sportów walki na Podkarpaciu w układzie chronologicznym i rzeczowym. Układ chronologiczny dotyczy okresu Polski Ludowej od 1945 do 1989 r., układ rzeczowy zaś traktuje o pięciu współcześnie uprawianych dyscyplinach sportu, tj. szermierce, boksie, zapasach, judo oraz karate, zaliczanych do sportów walki.

Omówiona w książce strukturalna zmiana relacji systemu i jego kompo­nentów organizacyjnych pozwala określić współzależność pomiędzy przemia­nami społecznymi a transformacją kultury fizycznej w Polsce w latach 1945–1989. Przemiany zachodzące w kulturze fizycznej w Polsce do 1989 r. wywołały procesy umożliwiające funkcjonowanie klubów sportowych w nowej rzeczywi­stości ekonomiczno-społecznej, nie były jednak w stanie zahamować obniże­nia poziomu sportowego w rozpatrywanych dyscyplinach.


 Spis treści: Wojciech J. Cynarski – Przedmowa, Wstęp, Rozdział I: Rozwój i tradycje sportów walki na Podkarpaciu – Geneza sportów walki na świecie i w Polsce (Boks na tle powszechnym i ogólnopolskim, Judo na tle powszechnym i ogólnopolskim, Karate na tle powszechnym i ogólnopolskim, Szermierka na tle powszechnym i ogólnopolskim, Zapasy na tle powszechnym i ogólnopolskim), Tradycje rozwoju sportów walki na Podkarpaciu (W zakresie boksu, W zakresie judo, W zakresie karate, W zakresie szermierki, W zakresie zapasów), Rozdział II: Społeczno-polityczne i ekonomiczne uwarunkowania sportu na Podkarpaciu – Przemiany społeczne w Polsce w latach 1945–1989 (Elementy teorii zmiany społecznej), Model organizacji kultury fizycznej w latach 1945–1989 na przykładzie Podkarpacia (Lata 1945–1949, Lata 1950–1956, Lata 1957–1979, Lata 1980–1989), Rozdział III: Organizacja i działalność okręgowych związków sportowych na Podkarpaciu w okresie Polski Ludowej (1945–1989) – Okręgowy Związek Boksu, Okręgowy Związek Judo, Okręgowy Związek Karate, Okręgowy Związek Szermierczy, Okręgowy Związek Zapasów, Rozdział IV: Rozwój sportu kwalifikowanego w województwie rzeszowskim w okresie 1945–1975 – Kluby bokserskie Podkarpacia, Działalność klubów judo, Karate w regionie podkarpackim, Działalność sekcji szermierczych w latach 1945–1975, Zapasy w województwie rzeszowskim), Rozdział V: Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1976–1989 (Boks, Judo, Karate, Szermierka, Zapasy), Rozdział VI: Sylwetki sportowców Podkarpacia – uczestników igrzysk olimpijskich w sportach walki, Zakończenie, Bibliografia, Wykaz skrótów, Aneks – zestawienia fotografii i tabel , Indeks nazwisk.

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Właściwości fizykochemiczne winogron oraz win produkowanych w południowo-wschodniej Polsce, wyd. I
Właściwości fizykochemiczne winogron oraz win produkowanych w południowo-wschodniej Polsce, wyd. I
Święty Jan Paweł II - pierwszy Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego
Święty Jan Paweł II - pierwszy Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego
Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX w. Wybrane zagadnienia
Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX w. Wybrane zagadnienia
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Radio regionalne w Polsce
Radio regionalne w Polsce
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl